ORDIN nr.106 din 9 ianuarie 2007
al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale și operatorilor economici care au obligația de a angaja cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.106 din 9 ianuarie 2007
Emitent: Ministerul Administrației și Internelor
În vigoare: Intră în vigoare în 180 de zile de la data publicării
Publicare: M.Of. nr. 35/18 ian. 2007


Duminică, 23 ianuarie 2022, 17:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.