LEGE nr.228 din 4 iulie 2007
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.228 din 4 iulie 2007
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 560/2006
- Senat: P.L. nr. L377/2006
Consultati:
forma trimisa la promulgare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 471/12 iul. 2007
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.U.G. nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică (abrogata prin O.U.G. nr.98/2017)
- modifică titlul, art. 1alin. (1), art.3, art.4 lit.c), art. 5 alin. (2) și (6), art.6, art.8, art.9; introduce alin. (2) și (3) la art. 2; înlocuiește în cuprinsul ordonanței sintagma Ministerul Finanțelor Publice" cu sintagma " Ministerul Economiei și Finanțelor"
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.695/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică
Modificată: L. nr.314/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin O.U.G. nr.98/2017)
- abrogă art. II
Abrogată: O.U.G. nr.98/2017 privind funcția de control exante al procesului de atribuirea contractelor/ acondurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
- la 15 martie 2018
odata cu:
O.U.G. nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică
- la 15 martie 2018


Joi, 17 octombrie 2019, 11:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.