ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.91 din 26 septembrie 2007
pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției sociale

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.91 din 26 septembrie 2007
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.200/2008 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 762/2007
Cu functie: de modificare
În vigoare: Cu excepția art. V, prevederile prezentei ordonanțe de urgență intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 2008.
Publicare: M.Of. nr. 671/1 oct. 2007
Functie activa:
Modifică: L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
- modifică art.5 alin.(1) punctul V, art.5 alin.(2), art.6 alin.(2) și (3), art.7 alin.(1) și (2), art.23 alin.(1), art.24 alin.(1), art.24 alin.(5), art.26, art.28 alin.(1) și (2), art.33, art.142; introduce art.61, art.131, alin.(4), (5), (6) și (7) la art.28; abrogă alin.(11) al art.6, alin.(3) al art.7, art.10, alin.(3) al art.23, alin.(3) și (4) ale art.24, alin.(4) al art.35
  L. nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
- modifică art.26, art.27 alin.(1), art.28, art.29; introduce alin.(2) la art.30
  L. nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
- modifică art.20 alin.(1) și (2), art.101 alin.(1), (2) și (3), art.111 alin.(2), art.116 alin.(3); introduce alin.(21) la art.20, alin.(4) la art.101, alin.(11) și (12) la art.135
  H.G. nr.13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale (abrogat prin H.G. nr.118/2012)
- suplimentează nr. maxim de posturi
  L. nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
- modifică art.4 lit. a), art.7 alin.(1)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.200/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției sociale
- modifică art.I pct.15, art.I pct.20, art. II pct.3, art. II pct.4


Joi, 18 august 2022, 00:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.