ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.94 din 26 septembrie 2007
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.94 din 26 septembrie 2007
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata prin: L. nr.344/2013 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 821/2007
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 676/4 oct. 2007
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
- modifică art. 8 lit. e), art. 9 lit. c), art. 10, art. 12 lit. a), art. 14 alin. (1) lit. c), art. 19, art. 27 alin. (5) lit. a), art. 28 alin. (3) lit. a), art. 29 alin. (3) lit. a), art. 46 alin. (1), art. 49 alin. (5) și (7), art. 56 alin. (1) lit. a), art. 79 alin. (1), art. 80, art. 85 alin. (2), art. 88 alin. (1) lit. b) și e), art. 92 alin. (1), art. 93, art. 101 alin. (1), art. 104 alin. (1) lit. b), art. 108 lit. b) și e), art. 110 alin. (1) lit. a), art. 116 alin. (2), art. 119 lit. b), art. 122 lit. c), f) și lit. i) a treia liniuță, art. 124, art. 125 alin. (2) lit. a), art. 129, art. 148, art. 158 alin. (2), art. 165 alin. (2), art. 172 alin. (1), art. 199 alin. (3), art. 205, art. 206 alin. (3), art. 207 alin. (2) lit. b) și c), art. 209 alin. (1) lit. b) și c), art. 212, art. 213 alin. (1), art. 228 alin. (2) lit. c), art. 241, art. 245, art. 246 alin. (2) și alin. (3) lit. c) teza a doua, art. 252 lit. a), c) și f), art. 256, art. 257 alin. (2), art. 258 alin. (1)-(3), art. 262 alin. (1) și (2), art. 263, art. 266 alin. (1), art. 270 alin. (1) lit. d), art. 271 alin. (2) și (3), art. 272 alin. (2) și (3), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1)-(3), art. 276, art. 277 alin. (3) și (4), art. 278 alin. (4), art. 279 alin. (3), art. 281 alin. (1), art. 283 alin. (1), art. 284 alin. (1), art. 285 alin. (2), art. 291, art. 292 alin. (2), art. 293 lit. e) și m), art. 294, art. 295 alin. (4), art. 3041; introduce lit. u1) la art. 3, lit. c1) la art. 9, lit. b1) la art. 125 alin. (2), lit. c1) la art. 181, alin. (11) la art. 204, lit. d) la art. 207 alin. (2), alin. (4) și (5) la art. 246, alin. (3) la art. 250, art. 2561, alin. (21) la art. 262, alin. (5) la art. 271, alin. (4) și (5) la art. 272, alin. (31) și (32) la art. 275, alin. (5) la art. 277, alin. (4) la art. 279, lit. j1) la art. 293, lit. n)-v) la art. 293, art. 2961, alin. (4) la art. 299; abrogă art. 257 alin. (5), secțiunea a 7-a din cap. IX cu art. 282, art. 287 alin. (4)
dispune republicarea
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.344/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
Abrogată: L. nr.98/2016 privind achizițiile publice
odata cu:
O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii


Miercuri, 30 septembrie 2020, 09:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.