ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.51 din 21 aprilie 2008
privind ajutorul public judiciar în materie civilă
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.1402/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7, art. 8 și art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 7, art. 8 și art. 53
  D.C.C. nr.96/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7, 8 și 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 7, 8 și 53
  D.C.C. nr.263/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 4
  D.C.C. nr.264/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
  D.C.C. nr.924/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum și ale ordonanței de urgență, în ansamblul său
  D.C.C. nr.1.322/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în ansamblul său, și ale art. 7 din aceasta, în special
  D.C.C. nr.1.442/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
  D.C.C. nr.1.610/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 și ale art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 4 și ale art. 8
  D.C.C. nr.135/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 7
  D.C.C. nr.140/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
  D.C.C. nr.230/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 4
  D.C.C. nr.586/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum și a ordonanței de urgență, în ansamblul său
art. 6
  D.C.C. nr.657/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 și 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă și ale art. 20 și art. 21 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
art. 7 și 8
  D.C.C. nr.757/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7, art. 9, art. 14 alin. (2) teza întâi și art. 19 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 7, art. 9, art. 14 alin. (2) teza întâi și art. 19 alin. (2)
  D.C.C. nr.895/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 6 lit. d)
  D.C.C. nr.1.012/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 17 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.098/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în ansamblul său, și ale art. 2 alin. (1), art. 4 și 7 din aceasta, în special
- în ansamblul său și ale art. 2 alin. (1), art. 4 și 7, în special
  D.C.C. nr.1.537/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
- art. 14 alin. (1)
  D.C.C. nr.12/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
  D.C.C. nr.385/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum și a ordonanței de urgență în ansamblul său
art. 2, precum și a ordonanței de urgență în ansamblul său
  D.C.C. nr.706/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
- art. 7
  D.C.C. nr.705/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
  D.C.C. nr.790/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) și art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 2 alin. (1) și art. 4
  D.C.C. nr.1.301/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) și art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 2 alin. (1) și art. 4
  D.C.C. nr.1.339/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 7
  D.C.C. nr.1.353/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 7
  D.C.C. nr.1.448/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă și ale art. 192 alin. 2 din Codul de procedură penală
art. 3
  D.C.C. nr.1.476/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, ale art. 11 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru și ale art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală al României
  D.C.C. nr.1.555/2011 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 18
  D.C.C. nr.1.557/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (3), art. 15 alin. (1) și art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 14 alin. (3), art. 15 alin. (1) și art. 18
  D.C.C. nr.72/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 1,2 si 3, art. 138, art. 167, art. 168, art. 169, art. 183, art. 244 alin. 1 pct. 1, art. 305 și art. 312 din Codul de procedură civilă, art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum și a dispozițiilor art. I pct. 13 din Legea nr. 459/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă
- art. 11 alin. (3)
  D.C.C. nr.111/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
  D.C.C. nr.418/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
  D.C.C. nr.419/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă și art. 15 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
- art. 15 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.472/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51 /2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
  D.C.C. nr.628/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 7
  D.C.C. nr.852/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
  D.C.C. nr.905/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
  D.C.C. nr.950/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 502 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 502
  D.C.C. nr.947/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) și art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 2 alin. (1) și art. 4
  D.C.C. nr.1.078/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) și art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 2 alin. (1) și art. 4
  D.C.C. nr.1.077/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7, art. 14 alin. (1) teza a doua și art. 15 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 7, art. 14 alin. (1) teza a doua și art. 15 alin. (3)
  D.C.C. nr. 221/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2, 4 și 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
- art. 2, 4 și 6
  D.C.C. nr.254/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
- art. 7
  D.C.C. nr.394/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) prima teză si alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 8 alin. (1) prima teză si alin. (2)
  D.C.C. nr.426/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 2, art. 4 și art. 6-9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 1, art. 2, art. 4 și art. 6-9
  D.C.C. nr.557/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
  D.C.C. nr.16/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
  D.C.C. nr.63/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
  D.C.C. nr.83/2014 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. 2 și 4, art.281 pct. 1 lit. b2), art. 30 alin. 4, art. 50, art’. 51 alin. 2 și 3, art. 52 alin. 6, art. 55 alin. 1, art. 56, art. 63 alin. 2. art. 64, art. 67 alin. 2, art. 69, 78, 132, art. 134 alin. 2, art. 171 alin. 1 si 3, art. 172, 197, art. 209 alin. 4, art. 300 alin. 2, art. 303, 330, 331, art. 332 alin. 1 și 4, art. 336, 337 și art. 508-512 din Codul de procedură penală din 1968, ale Codului de procedură penală din 1968, în ansamblul său, ale art. 242 din Codul penal din 1969, precum și ale Codului penal din 1969, în ansamblul său, ale art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, ale art. 20 alin. (8) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, ale art. 15 lit. o) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 3, 7 și 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă și ale art. III pct. 1 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală al României
- art. 3, 7 și 11
  D.C.C. nr.103/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
  D.C.C. nr.123/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) si (2), precum si ale art. 15 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
- art. 8 alin. (1) și (2), precum și art. 15 alin. (3)
  D.C.C. nr.333/2014 DECIZIA nr. 333 din 12 iunie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
- art. 15 alin. (3)
  D.C.C. nr.383/2014 DECIZIA nr. 383 din 26 iunie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
  D.C.C. nr.374/2014 DECIZIA nr. 374 din 26 iunie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 2, art. 4, art. 6-9, art. 12, art. 14 și art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
- art. 1, art. 2, art. 4, art. 6-9, art. 12, art. 14 și art. 16
  D.C.C. nr.502/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 lit. c) și d) și art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, raportate la cele ale art. 45 și art. 49 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 și pct. C3 lit. e) din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 și art. 54 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008
- art. 6 lit. c) și d) și art. 53
  D.C.C. nr.509/2014 DECIZIA nr. 509 din 7 octombrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă și ale art. 27 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
  D.C.C. nr.576/2014 DECIZIA nr. 576 din 21 octombrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
  D.C.C. nr.750/2014 DECIZIA nr. 750 din 16 decembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 13 alin. (2)
  D.C.C. nr.39/2015 DECIZIA nr. 39 din 3 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum și a celor ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
art. 8
  D.C.C. nr.433/2015 DECIZIA nr. 433 din 9 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituțional itate a prevederilor art. 16 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 16 alin. (1)
  D.C.C. nr.455/2015 DECIZIA nr. 455 din 16 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
  D.C.C. nr.532/2015 DECIZIA nr. 532 din 14 iulie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
art. 8
  D.C.C. nr.689/2015 DECIZIA nr. 689 din 20 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 6
  D.C.C. nr.713/2015 DECIZIA nr. 713 din 27 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 8 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.881/2015 DECIZIA nr. 881 din 15 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum și a celor ale art. 33 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
art. 14 alin. (1)
  D.C.C. nr.69/2016 DECIZIA nr. 69 din 18 februarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 și art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 7 și art. 8
  D.C.C. nr.100/2016 DECIZIA nr. 100 din 25 februarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 8 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.116/2016 DECIZIA nr. 116 din 3 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
  D.C.C. nr.297/2016 DECIZIA nr. 297 din 12 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, art. 33 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru și ale Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică
art. 14 alin. (1)
  D.C.C. nr.485/2016 DECIZIA nr. 485 din 30 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în ansamblu, precum si a prevederilor art. 14 din aceeași ordonanță de urgența
  D.C.C. nr.479/2016 DECIZIA nr. 479 din 30 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și b) și ale art. 42 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum și ale art. 8 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 8 alin. (3)
  D.C.C. nr.45/2017 DECIZIA nr. 45 din 31 ianuarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 478 alin. (2) și (3) din Codul de procedură civilă și ale art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 8
  D.C.C. nr.85/2017 DECIZIA nr. 85 din 28 februarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4, art. 6 și art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 4, art. 6 și art. 8
  D.C.C. nr.79/2017 DECIZIA nr. 79 din 28 februarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4, art. 5 și art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 4, art. 5 și art. 8
  D.C.C. nr.73/2017 DECIZIA nr. 73 din 28 februarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 8 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.110/2017 DECIZIA nr. 110 din 9 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4, art. 6, art. 8, art. 14 și 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 4, art. 6, art. 8, art. 14 și 15
  D.C.C. nr.125/2017 DECIZIA nr. 125 din 9 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 4
  D.C.C. nr.118/2017 DECIZIA nr. 118 din 9 martie 2017 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 15
  D.C.C. nr.187/2017 DECIZIA nr. 187 din 21 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 14 alin. (1)
  D.C.C. nr.294/2017 DECIZIA nr. 294 din 4 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 8
  D.C.C. nr.400/2017 DECIZIA nr. 400 din 13 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 și art. 14 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 8 și art. 14 alin. (3)
  D.C.C. nr.504/2017 DECIZIA nr. 504 din 4 iulie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 6 lit. d)
  D.C.C. nr.596/2017 DECIZIA nr. 596 din 26 septembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă și ale art. 519 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.595/2017 DECIZIA nr. 595 din 26 septembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 teza a doua, art. 8 și art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 7 teza a doua, art. 8 și art. 14
  D.C.C. nr.615/2017 DECIZIA nr. 615 din 5 octombrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 16 alin. (1)
  D.C.C. nr.616/2017 DECIZIA nr. 616 din 5 octombrie 2017 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 502 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 502
  D.C.C. nr.657/2017 DECIZIA nr. 657 din 17 octombrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 5 alin. (2)
  D.C.C. nr.705/2017 DECIZIA nr. 705 din 9 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, ale art. 14 și art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum și ale art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă
art. 14 și art. 16
  D.C.C. nr.48/2018 DECIZIA nr. 48 din 1 februarie 2018 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 9 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru și cea a prevederilor art. 5 alin. (2) și art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 5 alin. (2) și art. 22
  D.C.C. nr.195/2018 DECIZIA nr. 195 din 3 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
- art. 9
  D.C.C. nr.278/2018 DECIZIA nr. 278 din 26 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 364 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.427/2018 DECIZIA nr. 427 din 21 iunie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă și a acestui act normativ în integralitatea sa, precum si’a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernufui nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în special a celor ale art. 3 alin. (1) din această ordonanță de urgență
-art. 14 alin. (3) precum si actul normativ în intergalitatea sa
  D.C.C. nr.426/2018 DECIZIA nr. 426 din 21 iunie 2018 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă și, în special, a celor ale art. 8 din acest act normativ
- prevederile din acest act normativ, în special cele ale art. 8
  D.C.C. nr.428/2018 DECIZIA nr. 428 din 21 iunie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1, 2, 4, 6-10, 12, 14 și 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
- art. 1, 2, 4, 6—10, 12, 14 și 16
  D.C.C. nr.535/2018 DECIZIA nr. 535 din 18 iulie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum si ale art. 5 alin. (2) și art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
- art. 5 alin. (2) si art. 22
  D.C.C. nr.777/2018 DECIZIA nr. 777 din 29 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10, art. 15-16 și art. 17 alin. (1) si (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
- art. 10, art. 15—16 și art. 17 alin. (1) și (2), (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.778/2018 DECIZIA nr. 778 din 29 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
- art. 19 alin. (2), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.781/2018 DECIZIA nr. 781 din 29 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
- art.15 alin. (1) si (3), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.782/2018 DECIZIA nr. 782 din 29 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
(respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.773/2018 DECIZIA nr. 773 din 29 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
- art. 8 alin. (1) si (2), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.799/2018 DECIZIA nr. 799 din 6 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
- art. 8 alin. (1) si (2) (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.827/2018 DECIZIA nr. 827 din 11 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituțbnalitate a dispozițiilor art. 15 alin. (2) si (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
- art. 15 alin. (2) si (3), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.845/2018 DECIZIA nr. 845 din 13 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4, art. 5, art. 7, art. 8, art. 10, art. 16-art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public
- art. 4, art. 5, art. 7, art. 8, art. 10, art. 16—art. 19 (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.868/2018 DECIZIA nr. 868 din 18 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 90 și art. 719 alin. (2) din dodul de procedură civilă, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
(respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.13/2019 DECIZIA nr. 13 din 15 ianuarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
- art. 8 (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.462/2019 DECIZIA nr. 462 din 11 iulie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 8 alin. (3) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă și ale art. 42 alin. (1) pct. 1 și 13, art. 44, art. 46 și art. 47 din Codul de procedură civilă
- art. 8 alin. (3), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.585/2019 DECIZIA nr. 585 din 8 octombrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în ansamblul său
, (respinge ca inadmisibilă)


Miercuri, 29 iunie 2022, 00:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.