LEGE nr.260 din 4 noiembrie 2008
privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor
Temei legal pentru | Contestari

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.260 din 4 noiembrie 2008
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 765/2007
Consultati:
forma trimisa la promulgare
În vigoare: intră în vigoare la 120 zile de la publicare
Publicare: M.Of. nr. 757/10 noi. 2008
Republicare: M.Of. nr. 115/15 feb. 2011
  M.Of. nr. 635/15 oct. 2013
  M.Of. nr. 175/9 mar. 2016
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.070/2008 pentru promulgarea Legii privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor
Modificată: L. nr.248/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor
- modifică titlul, art. 2 lit. b), art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (3) și (4), art. 6, art. 9 alin. (3), art. 16, art. 19 alin. (4) și (8), art. 20, art. 22, art. 26 alin. (1), art. 33 alin. (1) lit. b) și alin. (3), art. 37 lit. e), art. 38, art. 40; introduce alin. (51) și (8) la art. 3, alin. (4) la art. 7, lit. c) la art. 18 alin. (2) pct. 2; abrogă art. 21, art. 27 alin. (1), art. 28
dispune republicarea
  L. nr.276/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- modifică în mod corespunzător art. 3 alin. (4) și art. 12 alin. (2)
Republicare: M.Of. nr. 115/15 feb. 2011
Modificată: L. nr.243/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor
- modifică art. 2 lit. d), art. 7 alin. (1) partea introductivă și alin. (4), art. 9 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (2), art. 16 partea introductivă, art. 17 alin. (5), art. 19 alin. (8), art. 30, art. 35 lit.b); introduce lit. i) la art. 2, alin. (10) la art. 3, lit. c) la art. 16 pct. 1, alin. (41) la art.19; abrogă art. 3 alin. (7) și (9); în tot cuprinsul legii , sintagma "autorizate să încheie asigurări obligatorii pentru locuințe" se înlocuiește cu sintagma "autorizate să practice riscuri de catastrofă"; în tot cuprinsul legii , sintagma "Comisia de Supraveghere a Asigurărilor", denumită "C.S.A.", se înlocuiește cu sintagma " Autoritatea de Supraveghere Financiară", denumită "A.S.F."
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 635/15 oct. 2013
Modificată: L. nr.191/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor
- modifică art. 2 lit. c) prima liniuță și lit. d), art. 3 alin. (4), (7) și (8), art. 7 alin. (1) partea introductivă, art. 9 alin. (1), art. 12, art. 16 pct. 1 lit. c), art. 17 alin. (1), art. 17 alin. (2) și (3), art. 19 alin. (2) și (3), art. 23, art. 24 alin.(2) lit. a) și c); introduce alin. (9) la art. 3, alin. (11) și (12) la art. 9, alin. (11) la art. 17; abrogă art. 2 lit. i), art. 17 alin. (4) și (5), art. 26; înlocuiește sintagma "ordin al președintelui Autorității de Supraveghere Financiară(A.S.F.)" cu sintagma "normă A.S.F."
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 175/9 mar. 2016


Miercuri, 05 octombrie 2022, 15:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.