ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.143 din 28 octombrie 2008
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.143 din 28 octombrie 2008
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.347/2013 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 117/2009
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 805/2 dec. 2008
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
- modifică art. 9 lit. c) și c1), art. 10, art. 46 alin. (1), art. 55 alin. (2) lit. b), art. 57 alin. (2) lit. b), art. 80, art. 93, art. 122 partea introductivă și a treia liniuță de la lit. i), art. 204 alin. (11), art. 213 alin. (2) partea introductivă, art. 252 lit. j) partea introductivă, art. 263 alin. (2), alin. (3) lit. a) și alin. (5), art. 271, art. 272 alin. (4), art. 274, art. 276, art. 277 alin. (1) și (2), art. 278 alin. (3) și (4), art. 279 alin. (3), art. 281 alin. (1), art. 2961 alin. (1) lit. b); introduce alin. (21) și (22) la art. 49, art. 2101, alin. (2) la art. 241, lit. c1) și lit. c2) la art. 270 alin. (1), art. 2761, alin. (5) la art. 279; abrogă art. 272 alin. (5)
dispune republicarea
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.347/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
Abrogată: L. nr.98/2016 privind achizițiile publice
odata cu:
O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii


Joi, 30 iunie 2022, 19:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.