LEGE nr.26 din 24 aprilie 1996
Codul silvic
Fisa actului

Descriptori:

Cantoane
silvice, constituire, gospodărire păduri, condiții
L. nr.26/1996
O.G. nr.96/1998
H.G. nr.997/1999
vezi:  Îmbunătățiri funciare

Codul silvic
regim juridic
L. nr.26/1996

Control silvic de stat
Codul silvic
L. nr.26/1996

Convenții civile
vânzarea mase lemnoase pe picior, din fondul forestier al R.A. a Pădurilor, condiții, termen
L. nr.26/1996
H.G. nr.821/2000

Corpul silvic
statut, jurământ
L. nr.26/1996
O.U.G. nr.59/2000

Districte, brigăzi silvice
constituire, gospodărire păduri
L. nr.26/1996
O.G. nr.96/1998
H.G. nr.997/1999

Domeniu privat al statului/unităților administrativ teritoriale
regim juridic
L. nr.15/1990
L. nr.18/1991
L. nr.50/1991
L. nr.26/1996
L. nr.213/1998
L. nr.215/2001
O.G. nr.19/1997
H.G. nr.113/1992

Domeniu public
păduri, proprietate publică
L. nr.26/1996

Fondul cinegetic
regim juridic
L. nr.26/1996

și fond piscicol din apele de munte
L. nr.26/1996

Fondul forestier național
Codul silvic
L. nr.26/1996
O.G. nr.96/1998

amenajare, autorizare
L. nr.26/1996
O. nr.64/2001   (M.A.A.P.)

masă lemnoasă, exploatare, circulație
L. nr.26/1996

ocupare definitivă sau temporară, condiții
L. nr.26/1996
O. nr.1.152/1999   (M.A.P.P.M.)

Regia Națională a Pădurilor, restructurare, atribuții, obligații
L. nr.26/1996
H.G. nr.173/2001

terenuri, scutiri de taxe și impozite
L. nr.26/1996

Fondul forestier proprietate privată
administrare, exploatare
L. nr.26/1996

Infracțiuni, fapte interzise, prevăzute în
normele cu privire la
Codul silvic
L. nr.26/1996

Jandarmi
sprijin, unități silvice în combaterea fenomenului infracțional și contravențional din silvicultură
L. nr.26/1996
O.G. nr.96/1998

Masă lemnoasă
regim juridic, exploatare
L. nr.26/1996

destinată populației, valorificare de către R.A. Națională a Pădurilor
L. nr.26/1996
O. nr.413/2001   (M.A.A.P.)

pe picior
calcul valoare despăgubiri pagube produse fondului forestier și vegetației forestiere din afara fondului forestier, preț, stabilire pentru metru cub
L. nr.81/1993
L. nr.26/1996
O. nr.323/R.T./2000   (M.A.P.P.M.)

fasonată, depozitată din fondul forestier pe care-l administrează R.A. a Pădurilor, vânzare, condiții, termen
L. nr.26/1996
H.G. nr.821/2000

Material lemnos
definire
L. nr.26/1996

Mediu înconjurător, ecologie
protecție, regim juridic
L. nr.137/1995
L. nr.26/1996
O.G. nr.29/1997

Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
atribuții în domeniul pădurilor, Codul silvic
L. nr.26/1996

Ocoale silvice
constituire, gospodărire păduri, condiții
L. nr.26/1996
O.G. nr.96/1998
H.G. nr.997/1999

Parcuri naționale
și arii protejate din fondul forestier
Regia Națională a Pădurilor, administrare și gospodărire
L. nr.26/1996
H.G. nr.173/2001

Pază
păduri, combatere fenomen contravențional, infracțional, măsuri
L. nr.26/1996
O. nr.397/1996   (M.A.P.P.M.)

terenuri cu vegetație forestieră din afara fondului forestier național
L. nr.26/1996
O. nr.264/1999   (M.A.P.P.M.)

Păduri
regim juridic, silvic
L. nr.26/1996
O.G. nr.96/1998

Regia Națională a Pădurilor, atribuții, obligații
L. nr.26/1996
H.G. nr.173/2001

proprietate privată
punere în posesie, gospodărire, exploatare în regim silvic
L. nr.18/1991
L. nr.26/1996
L. nr.1/2000

proprietate, unitate administrativ teritorială și a celor proprietate privată, gospodărire, constituire, structuri silvice proprii
L. nr.26/1996
O.G. nr.96/1998
H.G. nr.997/1999

protecție păduri
L. nr.26/1996
O.U.G. nr.71/1999

și terenuri aferente, domeniu public al statului/unităților administrativ teritoriale, administrare, condiții
L. nr.26/1996
L. nr.213/1998
vezi:  fond forestier

Pășuni
împădurite, transformare, condiții
L. nr.26/1996
O. nr.264/1999   (M.A.P.P.M.)

Personal silvic
angajare, atribuții, obligații, protecție, drepturi
L. nr.26/1996
O.G. nr.96/1998
H.G. nr.231/1990
H.G. nr.232/1990
H.G. nr.997/1999

Prețuri
metru cub, masă lemnoasă pe picior, calcul valoare despăgubiri pagube produse fondului forestier și vegetației forestiere din afara fondului forestier
L. nr.81/1993
L. nr.26/1996
O. nr.323/R.T./2000   (M.A.P.P.M.)

Regia Națională a Pădurilor
atribuții, funcționare și venituri
L. nr.26/1996
O.G. nr.96/1998
H.G. nr.638/1999
H.G. nr.173/2001

fondul de conservare și regenerare a pădurilor, constituire
L. nr.26/1996

Silvicultură
Codul silvic
L. nr.26/1996

administrare, exploatare, contravenții
L. nr.26/1996
L. nr.31/2000

amenajamente silvice, studii primare de amenajare și studii de transformare a pășunilor împădurite, amenajare
L. nr.26/1996
O. nr.64/2001   (M.A.A.P.)

masă lemnoasă, exploatare, circulație
L. nr.26/1996
H.G. nr.735/1998
H.G. nr.295/2001

protecție păduri
L. nr.26/1996
O.U.G. nr.71/1999

reconstituire drept de proprietate
L. nr.18/1991
L. nr.26/1996
L. nr.1/2000

Regia Națională a Pădurilor, atribuții, obligații, reorganizare
L. nr.26/1996
H.G. nr.638/1999
H.G. nr.173/2001

terenuri, scutiri de taxe și impozite
L. nr.26/1996

vegetație forestieră
L. nr.26/1996
O. nr.264/1999   (M.A.P.P.M.)

Statul român
domeniu public și privat
Constituție/1991
L. nr.15/1990
L. nr.18/1991
L. nr.26/1996
L. nr.213/1998
L. nr.215/2001
O.G. nr.19/1997

Statut
personal
silvic și Corpul silvic, regim
L. nr.26/1996
O.U.G. nr.59/2000

Taxe -reduceri, scutiri
terenuri din fondul forestier, proprietate publică de stat
L. nr.26/1996

Terenuri
cumpărare de la persoane fizice de către Regia Națională a Pădurilor, modalitate de plată
L. nr.26/1996
O.G. nr.81/1998

din fond forestier
calcul preț teren, chirie
L. nr.26/1996
O. nr.938/1998   (M.A.P.P.M.)

ocupare definitivă sau temporară, condiții
L. nr.26/1996
O.G. nr.96/1998
O. nr.1.152/1999   (M.A.P.P.M.)

proprietate publică
L. nr.26/1996

forestiere
cu destinație forestieră, circulație juridică, condiții
L. nr.18/1991
L. nr.26/1996
L. nr.54/1998
L. nr.213/1998
O.G. nr.81/1998
O.U.G. nr.226/2000

Uniforme
silvicultura
L. nr.26/1996

Vegetație forestieră
din afara fondului forestier, regim
L. nr.26/1996
O. nr.264/1999   (M.A.P.P.M.)


Duminică, 29 noiembrie 2020, 01:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.