LEGE nr.26 din 24 aprilie 1996
Codul silvic
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.796/2002 pentru aprobarea Metodologiei de achiziționare, prin cumpărare, schimb sau donație, de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Națională a Pădurilor, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului
  O. nr.58/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Metodologiei de calcul al taxei, garanției, contravalorii terenului, chiriei, contravalorii pierderii de creștere și al celorlalte obligații financiare pentru scoaterea definitivă sau temporară a unor terenuri din fondul forestier național și a Metodologiei de finanțare și de executare a lucrărilor de reinstalare a vegetației forestiere și de întreținere a acesteia, până la realizarea stării de masiv (abrogat prin O. nr.25/2009)
  O. nr.265/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Programului de extindere a fondului forestier național în anul 2003
  H.G. nr.463/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni
  H.G. nr.1.316/2003 privind transmiterea unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
  H.G. nr.85/2004 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de fond forestier proprietate publică, către agenții economici (abrogat prin L. nr.133/2015)
  O. nr.107/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Programului de extindere a fondului forestier național în anul 2004
  H.G. nr.427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulația materialelor lemnoase și controlul circulației acestora și al instalațiilor de transformat lemn rotund (abrogat prin H.G. nr.996/2008)
  H.G. nr.603/2004 pentru reorganizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu (abrogat prin H.G. nr.440/2005)
  L. nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale
  H.G. nr.333/2005 pentru reorganizarea direcțiilor teritoriale de regim silvic și de vânătoare în inspectorate teritoriale de regim silvic și de vânătoare (abrogat prin H.G. nr.743/2015)
  O. nr.511/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Programului de extindere a fondului forestier național în anul 2005
  H.G. nr.725/2005 pentru aprobarea închirierii terenurilor din fondul forestier proprietate publică a statului și aflate în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în scopul înființării și funcționării crescătoriilor de vânat și a complexurilor de vânătoare


Duminică, 29 noiembrie 2020, 01:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.