LEGE nr.45 din 20 martie 2009
privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.301/2010 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală - București
  H.G. nr.390/2011 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Dancu și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 24, art. 28 alin. (3) și (8)
  O. nr.124/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetaredezvoltare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe anii 2011-2014, "Agricultură și Dezvoltare Rurală Orizont PAC 2020"
art. 27 lit. b)


Miercuri, 21 august 2019, 08:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.