ORDIN nr.839 din 12 octombrie 2009
al ministrului dezvoltării regionale și locuinței pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.839 din 12 octombrie 2009
Emitent: Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 797/23 noi. 2009
Rectificare: M.Of. nr. 136/1 mar. 2010
Functie activa:
Abrogă: O. nr.1.430/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
totodata, abrogă:
O. nr.1.329/2007 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor pentru modificarea și înlocuirea anexelor nr. 6 și 7 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.430/2005
Modifică: O. nr.63/N/1998 al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului privind obligația afișării la loc vizibil a panoului de identificare a investiției
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 136/1 mar. 2010
Modificat: O. nr.1.867/2010 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009
  O. nr.3.451/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuinței nr. 839/2009
  O. nr.374/2014 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, pentru modificarea anexei nr. 7 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009
  O. nr.3.454/2019 al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009


Duminică, 20 septembrie 2020, 07:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.