HOTĂRÂRE nr.1.419 din 18 noiembrie 2009
privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.127/2010 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
art. 4 alin. (4)
  O. nr.163/2010 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid pentru anul 2011 (abrogat prin O. nr.247/2011)
art. 4 alin. (4)
  O. nr.2.042/2010 al ministrului mediului și pădurilor, al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deșeurilor din industriile extractive și a normativului de conținut al acestuia
art. 4 alin. (4)
  O. nr.181/2010 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
art. 4 alin. (4)
  O. nr.19/2011 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului
art. 4 alin. (4)
  O. nr.120/2011 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licențe de concesiune pentru explorare
art. 4 alin. (4)
  O. nr.124/2011 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
art. 4 alin. (4)
  O. nr.125/2011 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 94/2009
art. 4 alin. (4)
  O. nr.136/2011 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități miniere de explorare, privind concursul public de oferte - Runda nr. 73/2011
art. 4 alin. (4)
  O. nr.12/2012 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licențe de dare în administrare pentru explorare
art. 4 alin. (4)
  O. nr.118/2012 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 77/2012
art. 4 alin. (4)
  O. nr.1370/2012 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al presedintelui Autoritatii Nationale de Regelementare in Domeniul Energiei si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 1284/27/160/2011 privind valorificarea cantitatilor de gaze naturale pe piata interna si unele masuri pentru intarirea disciplinei in sectorul gazelor naturale (abrogat prin O. nr.622/2012)


Duminică, 28 februarie 2021, 08:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.