ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.76 din 30 iunie 2010
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.76 din 30 iunie 2010
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.278/2010 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 606/2010
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 453/2 iul. 2010
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
- modifică art. 3 lit. a), art. 3 lit. p), art. 3 lit. z), art. 9 lit. c) și c1), art. 16 alin. (1), art. 46 alin. (1) și (2), art. 47 alin. (1), art. 49, art. 51 alin. (1), art. 53 alin. (1) lit. a), art. 55, art. 57, titlul secțiunii a 6-a din cap. II, art. 58 alin. (1), art. 58 alin. (2), art. 79 alin. (1), art. 88, art. 122 lit. c) și i), art. 123, art. 124, art. 161 alin. (1) lit. a), art. 167 alin. (2), art. 181 lit. a), art. 181 lit. e), art. 188 alin. (3) lit. a), art. 200 alin. (2) și (3), art. 205 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a), art. 213 alin. (1) lit. n), art. 223, art. 227 alin. (1), art. 253, art. 255 alin. (11), art. 260 alin. (1), art. 263 alin. (2), art. 263 alin. (5), art. 266 alin. (1), art. 271 alin. (4), art. 276 alin. (1), art. 278 alin. (2), (3) și (4), art. 285 alin. (3), art. 286 alin. (1), art. 2878, art. 28710 alin. (1) lit. b), art. 28711, art. 28712 alin. (2) lit. b) și c), art. 28716 alin. (1) și (2), art. 28717 alin. (2), art. 291, art. 293 lit. c), g), k), m), t) și v), art. 294 alin. (1), (2) și (3), art. 2961, art. 300 alin. (1), art. 302, anexa nr. 2; introduce lit. e1) la art. 3, lit. v1) la art. 3, art. 431, lit. d) la art. 69, art. 691, art. 841, lit. g) la art. 125 alin. (2), art. 1481, alin. (11) la art. 202, lit. e) la art. 209 alin. (1), art. 2181, alin. (5) la art. 255, art. 2563, alin. (41) la art. 258, alin. (5) la art. 262, alin. (7) la art. 263, alin. (4) la art. 274, art. 2741, alin. (9) la art. 278, art. 2781, alin. (11) la art. 283, alin. (4) la art. 283, art. 2831, art. 2851, alin. (11) la art. 286, lit. m1) la art. 293, alin. (6) la art. 294; abrogă art. 181 lit. b), art. 215 alin. (2), art. 256 alin. (2), secțiunea a 5-a cu art.277
dispune republicarea
  O.U.G. nr.119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale (abrogata prin L. nr.76/2012)
- abrogă art. 5 alin. (3)
Trimitere la: L. nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
  L. nr.118/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale (abrogata prin L. nr.76/2012)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.278/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
- modifică și completează art. I
Abrogată: L. nr.98/2016 privind achizițiile publice
odata cu:
O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii


Joi, 30 iunie 2022, 19:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.