LEGE nr.171 din 16 iulie 2010
privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.1.770/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la criteriile și modalitățile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora (abrogat prin O. nr.1.019/2019)
  O. nr.1.073/2011 al ministrului mediului și pădurilor și al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a piețelor, târgurilor, oboarelor și a burselor de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase


Marți, 27 octombrie 2020, 02:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.