ORDIN nr.1.078 din 27 iulie 2010
al ministrului sănătății privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.078 din 27 iulie 2010
Emitent: Ministerul Sănătății
Cu functie: de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la data de 16 august 2010
Publicare: M.Of. nr. 550/5 aug. 2010
Temei legal:
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
  L. nr.330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
  H.G. nr.144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
  L. nr.69/2010 LEGEA responsabilității fiscal-bugetare
Functie activa:
Abrogă: O. nr.127/2009 al ministrului sănătății privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București
totodata, abrogă:
O. nr.230/2009 al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 127/2009 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București
Trimitere la: O. nr.1.792/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.1.591/2020 al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București


Vineri, 30 octombrie 2020, 10:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.