ORDIN nr.400 din 11 august 2010
pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor date în aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.400 din 11 august 2010
Emitent: Consiliul Concurenței
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 591/20 aug. 2010
Temei legal:
  L. nr.21/1996 LEGEA concurenței
art. 20 alin. (4) lit. d), art. 21 alin. (2), art. 27 alin. (3) și (4), art. 28 alin. (1), art. 32 alin. (2)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.61/2004 privind punerea în aplicare a regulamentelor și instrucțiunilor Consiliului Concurenței, elaborate în baza Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare
Trimitere la: L. nr.21/1996 LEGEA concurenței
  O. nr.385/2010 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind concentrările economice (abrogat prin O. nr.431/2017)
  O. nr.386/2010 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată, funcționare deplină și cifră de afaceri
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.624/2011 privind punerea în aplicare a Instrucțiunilor pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor date în aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 400/2010 (abrogat prin O. nr.439/2016)
Abrogat: O. nr.439/2016 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice


Marți, 09 august 2022, 05:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.