DECIZIE nr.629 din 10 septembrie 2010
privind procedura de autorizare a furnizării serviciilor de programe audiovizuale

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.629 din 10 septembrie 2010
Emitent: Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 660/24 sep. 2010
Rectificare: M.Of. nr. 684/8 oct. 2010
Temei legal:
  L. nr.504/2002 LEGEA audiovizualului
art. 60, art. 61 alin. (3), art. 73 alin. (2)
  O.U.G. nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
art. 10 alin. (2) pct. 10, art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1) și (3)
Functie activa:
Abrogă: Decizie nr.385/2005 a președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale
Trimitere la: O.G. nr.34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora (abrogata prin O.U.G. nr.111/2011)
  O.U.G. nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
  L. nr.504/2002 LEGEA audiovizualului
  L. nr.527/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora (abrogata prin O.U.G. nr.111/2011)
  L. nr.591/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
  H.G. nr.1.213/2009 pentru aprobarea Strategiei privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național (abrogat prin H.G. nr.403/2013)
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 684/8 oct. 2010
Modificat: Decizie nr.344/2015 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autoritătii Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 629/2010 privind procedura de autorizare a furnizării serviciilor de programe audiovizuale


Marți, 28 iunie 2022, 05:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.