LEGE nr.101 din 19 mai 2016
privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.101 din 19 mai 2016
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 19/2016
- Senat: P.L. nr. L629/2015
Publicare: M.Of. nr. 393/23 mai. 2016
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.517/2016 pentru promulgarea Legii privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestatiilor
Modificată: O.U.G. nr.107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
- modifică art. 3 alin.(1) lit. a), art. 4 alin. (1) și (4), art. 8 alin. (2) lit. a), art. 24 alin. (1), art. 29, art. 31 alin. (2) și (3), art. 33 alin. (2), art. 36 alin. (1), art. 49 alin. (2), art. 50 alin. (2) și (5), art. 52 alin. (1), art. 56 alin. (1) lit. a), art. 61 alin. (2); introduce alin. (3) la art. 3, alin. (7) la art. 53, lit. f) la art. 58 alin. (2); abrogă art. 4 alin. (2)
  O.U.G. nr.45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
- modifică art. 3 alin. (1) lit. a) și d), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 13 alin. (1) și (2), art. 14 alin. (1), art. 16 alin. (2) și (5), art. 17 alin. (1) lit. a) și b), art. 17 alin. (3), art. 18 alin. (1), art. 20 alin. (3)-(5), art. 24 alin. (1), art. 26 alin. (1), (2) și (10), art. 29, art. 31 alin. (1) și (2), art. 34 alin. (1) lit. b) și d), art. 43, art. 49 alin. (1) și (8), art. 50 alin. (2), (5) și (6), art. 51 alin. (4), art. 55 alin. (4), art. 56 alin. (1), art. 62 alin. (1) și art. 63 alin. (1) și (4); introduce alin. (11) la art. 25, alin. (101) la art. 26, alin. (5) la art. 32, alin. (6) și (7) la art. 34, alin. (7)-(10) la art. 50, art. 501, alin. (8) la art. 53, art. 581, art. 582, alin. (4) la art. 59, art. 611, art. 612 și alin. (8) la art. 63; abrogă art. 3 alin. (1) lit. e), cap. II „Notificarea prealabilă”, art. 11 alin. (2), art. 22 alin. (3), art. 33 alin. (2)-(12), art. 36, art. 49 alin. (5), art. 52 și art. 53 alin. (3)
Referită de: Decizie nr.66/2018 DECIZIA nr. 66 din 1 octombrie 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 28 alin. (1)
Modificată: L. nr.5/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
odata cu:
O.U.G. nr.107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice


Marți, 22 octombrie 2019, 20:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.