LEGE nr.158 din 19 iulie 2016
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătăți ri lor lin ci are nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.158 din 19 iulie 2016
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 398/2013
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 556/22 iul. 2016
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.U.G. nr.79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- modifică titlul, art. I pct. 2 - 9, art. II partea introductivă, art. II pct. 2; introduce pct. 10 și 11 la art. I, un nou pct. înaintea pct. 1 al art. II, pct. 11 la art. II, pct. 5 și 6 la art. II, alin. (2) la art. III, art. V
Modifică: O.U.G. nr.82/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor achiziționate în cadrul proiectului "Geothermie Călimănești"
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 79/2013 și modifică art. 4 alin. (1) lit. l), art. 4 alin. (11), art. 12 lit. c2); introduce lit. t) și ț) la art. 5, art. 121
  L. nr.138/2004 LEGEA îmbunătățirilor funciare
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 79/2013 și modifică art. 25 alin. (2), art. 63 alin. (2), art. 66; abrogă art.27 alin.(1), art. 27 alin. (11), art. 27 alin. (4), art. 27 alin. (41), art. 27 alin. (5), art. 28 alin. (11), art. 28 alin. (3)
  L. nr.269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 79/2013 și modifică art. III alin. (1)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.701/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activitătii de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie


Luni, 27 iunie 2022, 14:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.