LEGE nr.379 din 28 septembrie 2004
pentru modificarea și completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.379 din 28 septembrie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 487/2004
- Senat: P.L. nr. L543/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare
În vigoare: intra în vigoare la 3 zile de la publicare, cu exceptia: a) dispozitiilor art. I pct. 8 si 9, care intra în vigoare la 180 de zile de la data publicarii legii; b) dispozitiilor art. I pct. 6, 7 si 10-19, care intra în vigoare la data aderarii României la U.E.
Publicare: M.Of. nr. 901/4 oct. 2004
Functie activa:
Modifică: L. nr.178/2000 privind produsele cosmetice (abrogata prin O.U.G. nr.2/2014)
modifică art. 2 lit. a), art.3, art.4, art.8 partea introductiva, art.9 alin. (1) si (3), art.10 alin. (1) lit. b), d), e) si f), art.13 partea introductiva a alin. (1), lit. a), b), c), e), f) si i) si alin. (2),art.15, art.17 partea introductiva si lit. c), art.19, art.21, anexele nr.1 si 2; introduce lit. l), m) si n) la art. 2, art.31, art.51, art.52, art.61, lit.i) la art. 10, alin. (3) si (4) la art. 10, alin.. (3) la art. 13, art.141, art.201, art.202, art.221, art.222, art.26, anexa nr.3; abrogă art.25
dispune republicarea
Trimitere la: O.U.G. nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (abrogata prin O.U.G. nr.145/2008)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.451/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (abrogata prin O.U.G. nr.145/2008)
  O. nr.309/2001 al ministrului industriei și resurselor și al ministrului sănătății și familiei privind inventarul pentru ingredientele folosite în produsele cosmetice (abrogat prin H.G. nr.147/2015)
  H.G. nr.490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (abrogat prin H.G. nr.1.408/2008)
  O. nr.1.031/2002 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea listelor cuprinzând substanțele ce pot fi utilizate în compoziția produselor cosmetice (abrogat prin O. nr.1.448/2005)
  L. nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.723/2004 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice


Joi, 17 octombrie 2019, 19:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.