LEGEA nr.512 din 22 noiembrie 2004
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.512 din 22 noiembrie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 630/2004
- Senat: P.L. nr. L714/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 1128/30 noi. 2004
Functie activa:
Modifică: L. nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești (abrogata prin O.G. nr.8/2007)
suspenda, pâna la 31.12. 2004, prevederile referitoare la primele ce se acorda cu ocazia plecarii în concediul de odihna
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
suspenda, pâna la 31.12 2005, prevederile art. 32 alin. (2) si prevederile referitoare la primele ce se acorda cu ocazia plecarii în concediul de odihna
  L. nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor
suspenda, pâna la 31.12.2004, prevederile referitoare la primele ce se acorda cu ocazia plecarii în concediul de odihna
  L. nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor
suspenda, pentru anul 2005, prevederile referitoare la acordarea primei de concediu de odihna prevazuta la art. 34 lit. f)
Trimitere la: O.U.G. nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (abrogata prin L. nr.448/2006)
  O.G. nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
  L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
  L. nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
  H.G. nr.494/2001 pentru aprobarea Normelor și criteriilor pe baza carora se acorda bilete de odihna prin sistemul organizat și administrat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (abrogat prin H.G. nr.83/2011)
  L. nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.958/2004 pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
Modificată: O.U.G. nr.139/2004 privind modificarea art. 26 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004
modifică art. 26 alin. (1)
  L. nr.54/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2004 privind modificarea art. 26 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004
aprobă O.U.G.nr. 139/2004
  O.U.G. nr.67/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
- rectifica bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2005
  O.U.G. nr.155/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
- modifică și completează în mod corespunzător
  L. nr.3/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
- aprobă O.U.G. nr. 155/2005


Joi, 17 octombrie 2019, 18:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.