LEGE nr.197 din 1 noiembrie 2012
privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.197 din 1 noiembrie 2012
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 320/2012
- Senat: P.L. nr. L168/2012
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013, cu excepția dispozițiilor art. 37, care intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 754/9 noi. 2012
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum și a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale
la data de 1 ianuarie 2013
totodata, abrogă:
H.G. nr.723/2006 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum și a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale
la data de 1 ianuarie 2013
H.G. nr.433/2008 pentru modificarea alin. (1) și (2) ale art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2004 privind condițiile și procedura de licențiere și de inspecție a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi
la data de 1 ianuarie 2013
  H.G. nr.1.440/2004 privind condițiile și procedura de licențiere și de inspecție a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi
la data de 1 ianuarie 2013
totodata, abrogă:
H.G. nr.31/2006 pentru modificarea art. 27 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2004 privind condițiile și procedura de licențiere și de inspecție a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi
la data de 1 ianuarie 2013
H.G. nr.143/2007 pentru modificarea art. 27 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2004 privind condițiile și procedura de licențiere și de inspecție a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi
la data de 1 ianuarie 2013
Modifică: O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale
- abrogă art. 11 alin. (6), art. 47 alin. (1)-(3) la data de 1 ianuarie 2013
  L. nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
- abrogă art. 114-117, art. 148 alin. (5) la data de 1 ianuarie 2013
  L. nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- abrogă art. 51 alin. (6) la data de 1 ianuarie 2013
  H.G. nr.11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale (abrogat prin H.G. nr.10/2013)
- abrogă art. 3 alin. (1) pct. 246 și 2411 la data de 1 ianuarie 2013
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.672/2012 pentru promulgarea Legii privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
Modificată: O.U.G. nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. 37 și 38
  O.U.G. nr.49/2013 pentru modificarea art. 37, precum și pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (2) și art. 38 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
- modifică art. 37; prorogă termenul de la art. 35 alin. (2) până la 31 decembrie 2015 și termenul de la art. 38 până la 1 ianuarie 2014
  O.G. nr.18/2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (1) și (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
- prorogă termenul prevăzut la art. 35 alin. (1) până la 31 decembrie 2015, iar termenul prevăzut la art.35 alin.(2) până la 31 decembrie 2016
  L. nr.66/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (1) și (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
- introduce alin. (4) la art. 35
  O.G. nr.27/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
- modifică art. 19, art. 20 alin. (2) lit. b), art. 21 alin. (1), art. 22, art. 25; introduce lit. b1) la art. 20 alin. (2), alin. (3) la art. 20
  O.U.G. nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 32 alin. (1)
  O.U.G. nr.51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- abrogă art. 10 alin.(7)


Luni, 21 octombrie 2019, 18:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.