LEGE nr.204 din 22 mai 2006
privind pensiile facultative
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.204 din 22 mai 2006
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 53/2006
- Senat: P.L. nr. L698/2005
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 470/31 mai. 2006
Functie activa:
Abrogă: L. nr.249/2004 privind pensiile ocupaționale
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.751/2006 pentru promulgarea Legii privind pensiile facultative
Modificată: O.U.G. nr.112/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative
- modifică art.13 alin.(5), art.40 alin.(1) și (4), art.41, art.58 alin.(2), art.59, art.120 alin.(1), art.121, art.122, art.123; introduce art.741, art.1221, art.1241; abrogă art.37; înlocuiește, în tot cuprinsul legii și al normelor emise în aplicarea acesteia, sintagma "membrii consiliului de administrație și ai comitetului de direcție" cu sintagma "administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului"
  L. nr.201/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 112/2007 și modifică art. 14, art. 20 alin. (4), art. 24 alin. (2), art. 76 alin. (1), art. 80 alin. (1), art. 116 alin. (3), art. 121 alin. (4) lit. b), alin. (5) și (11), art. 122, art. 123; abrogă art. 116 alin. (4), (5), (6), (7) și (8)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 121 alin. (1) lit. i), art. 123
dispune republicarea
  L. nr.87/2015 pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative și a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
- introduce lit f) la art. 84
  L. nr.52/2017 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
- introduce alin. (21)-(23) la art. 44
  L. nr.24/2018 pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
- modifică art. 90 alin. (3)
  L. nr.280/2018 pentru completarea mențiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
- introduce lit. d) la mentiunea privind transpunerea normelor europene


Joi, 24 octombrie 2019, 02:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.