ORDONANȚĂ nr.53 din 29 iulie 2003
privind privatizarea Societății Comerciale "Tractorul UTB" - S.A., Brașov
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.53 din 29 iulie 2003
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.498/2004 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 469/2003
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 584/15 aug. 2003 text
Temei legal:
  L. nr.279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
art. 1 pct. II. 10
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.81/1999 privind unele măsuri pentru susținerea programului de restructurare prin garantarea unui credit în favoarea Societății Comerciale "Tractorul" UTB - S.A. Brașov
O.G. nr. 53/2003 dispune ca Societatea Cimerciala "Tractorul UTB"-S.A. sa beneficieze de scutiri de la plata tuturor obligatiilor rezultate din creditele acordate de Banca de export-import a României EXIMBANK-S.A. cu conditia transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor detinute de stat
  H.G. nr.501/1999 privind unele măsuri pentru susținerea Programului de restructurare prin garantarea unor credite la Societatea Comercială "Roman" - S.A. Brașov, la Societatea Comercială "Tractorul UTB" - S.A. Brașov și la Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galați
O.G. nr. 53/2003 dispune ca Societatea Cimerciala "Tractorul UTB"-S.A. sa beneficieze de scutiri de la plata tuturor obligatiilor rezultate din creditele acordate de Banca de export-import a României EXIMBANK-S.A. cu conditia transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor detinute de stat
  O.U.G. nr.28/2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului a unui credit acordat Societății Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Brașov
O.G. nr. 53/2003 dispune ca Societatea Cimerciala "Tractorul UTB"-S.A. sa beneficieze de scutiri de la plata tuturor obligatiilor rezultate din creditele acordate de Banca de export-import a României EXIMBANK-S.A. cu conditia transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor detinute de stat
Trimitere la: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  O.G. nr.29/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic (abrogata prin O.G. nr.89/2004)
  O.G. nr.14/1995 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe și a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului (abrogata prin L. nr.440/2004)
  H.G. nr.745/1997 privind alocarea, din Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului, a sumei de 30 miliarde lei pentru finantarea productiei de tractoare fabricate de Societatea Comerciala "Tractorul - U.T.B." -- S.A. Brasov
  O.U.G. nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale
  L. nr.143/1999 privind ajutorul de stat (abrogata prin O.U.G. nr.117/2006)
  L. nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
  O.G. nr.8/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal de pregătire a țărilor candidate pentru descentralizarea extinsă (EDIS) în managementul fondurilor de preaderare în România, semnat la București la 23 octombrie 2002
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.498/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Brașov (abrogata prin O.U.G. nr.3/2007)
modifică art.1, art.3 alin. (1) lit. a) - c), art. 7; introduce alin. (8) la art. 3, art.61, art.9
Modificată: O.U.G. nr.33/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 53./2003 privind privatizarea Societății Comerciale Tractorul UTB - S.A. Brașov (abrogata prin O.U.G. nr.3/2007)
- modifică art. 1, art. 2, art. 8; abrogă art. 6 și art. 9
  L. nr.212/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Tractorul UTB" S.A. Brașov (abrogata prin O.U.G. nr.3/2007)
- aproba O.U.G. nr. 33/2005 si modifica art.1, art. 5; introduce alin. (2) la art. 2
Abrogată: O.U.G. nr.3/2007 privind unele măsuri pentru restructurarea și/sau privatizarea unor societăți din portofoliul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului


Sâmbătă, 28 mai 2022, 09:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.