ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.3 din 18 martie 2015
pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.3 din 18 martie 2015
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.104/2015 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 367/2015
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 23.03.2015
Publicare: M.Of. nr. 191/23 mar. 2015
Rectificare: M.Of. nr. 218/1 apr. 2015
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
  L. nr.139/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
  L. nr.372/2009 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
  O.U.G. nr.26/2014 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
  O.U.G. nr.54/2014 privind modificarea art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
  L. nr.152/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2014 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
  L. nr.13/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2014 privind modificarea art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
Modifică: L. nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
- modifică art. 2
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 218/1 apr. 2015
Aprobată cu modificări: L. nr.104/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 20152020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
- modifică art. 1 alin. (1), art. 6 alin. (4), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) lit. s), art. 34 alin. (1); introduce lit. q), r) și s) la art. 2 alin. (1), alin. (41) la art. 6, alin. (21) la art. 7, alin. (21) la art. 8, cap X1 cu art. 291 și art. 292, alin. (5) la art. 34; înlocuiește sintagma „utilizare legală” cu sintagma „utilizare”.
Modificată: O.U.G. nr.15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
- modifică art. 6 alin. (10), art. 7 alin. (21) lit. a), art. 8 alin. (21) lit. b); introduce lit. c) la art. 8 alin. (21)
  L. nr.16/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăti care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
- modifică art. 8 alin. 1 lit. n)
  O.U.G. nr.17/2016 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și pentru înființarea funcției de atașat agricol
- modifică art. 2 alin. (1) lit. s), art. 7 alin. (1); introduce alin. (11) și (12) la art. 7, art. 71, alin. (22) la art. 8
  L. nr.212/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agrioole și alte forme de asociere în agricultură, precum și pentru înființarea funcției de atașat agricol
- modifică art. 8 alin. (1) lit. n)
  O.U.G. nr.16/2017 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică In agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
- modifică art. 2 alin. (1) lit. d), p) și s), art. 6 alin. (1)-(4), (41) și (5)-(7), art. 7 alin. (21) lit. a) și b), art. 8 alin. (1) lit. c), f), n) și s), art. 8 alin. (6), art. 29, art. 31 alin. (1), art. 39 alin. (1) și art. 40 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 20, alin. (4) la art. 25 și alin. (41) la art. 26; abrogă art. 6 alin. (8), art. 26 alin. (3) și art. 27 alin. (2) lit. c)
  L. nr.68/2017 privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
- modifică art. 8 alin. (1) lit. n
  L. nr.97/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2017 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică in agricultură in perbada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere in agricultură
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 16/2017 și modifică art. 6 alin.(5) partea introductivă, art. 7 alin. (21) lit.a) și b), art. 71 alin.(1) lit.a) și b) și art. 8 alin.(1) lit.c) și n); introduce lit.c) la art. 71 alin. (1)
  O.U.G. nr.4/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
- modifică art. 2 alin. (1) lit. i) și alin. (2) lit. e), art. 4 alin. (1), art. 8 alin. (1) lit. f), art. 10 alin. (1) și (4), art. 13, art. 18 alin. (1) lit. c), alin. (2) lit. d) și alin. (3) lit. b) și c), art. 20 alin. (1), (2) și (4), art. 22 alin. (3), art. 23 alin. (2), art. 25 alin. (1) și (3) și art. 39 alin. (1); introduce lit. ș) la art. 2 alin. (1), alin. (61) la art. 6, lit. f1) la art. 8 alin. (1) și alin. (31) la art. 22
  L. nr.146/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
- modifică art. 2 alin. (1) lit. r); introduce alin. (3) și (4) la art. 12, alin. (6) la art. 34 și art. 411
  O.G. nr.10/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune
- modifică art. 13; introduce lit. t) la art. 2 alin. (1) și alin. (4)-(7) la art. 3
  O.U.G. nr.81/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
- modifică art. 8 alin. (2) și (2_2), art. 26 alin. (2), (4) și (5), art. 411 alin. (1); introduce lit. n1) la art. 8 alin. (1); abrogă art. 12 alin. (3) și (4)


Miercuri, 21 octombrie 2020, 04:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.