ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.93 din 18 decembrie 2012
privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.93 din 18 decembrie 2012
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.113/2013 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 10/2013
În vigoare: Intră în vigoare la: 21.12.2012
Observatii:Notă: v. în cuprinsul actelor normative, sintagmele "Comisia Națională a Valorilor Mobiliare", "Comisia de Supraveghere a Asigurărilor" și "Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private" se înlocuiesc cu sintagma "Autoritatea de Supraveghere Financiară".
Publicare: M.Of. nr. 874/21 dec. 2012
Rectificare: M.Of. nr. 349/13 iun. 2013
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și prorogarea unor termene
- prorogă termenele prevazute la art. 22 alin. (1) și art. 24 alin. (1) până la 30 aprilie 2013
Aprobată cu modificări: L. nr.113/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară
- modifică art. 1, art. 2, art. 4, art. 6 alin. (1), art. 7, titlul cap. III, art. 8 alin. (1) și (3), art. 9 lit. b)-d) și lit. g), art. 10 alin. (1), art. 13, art. 14 alin. (1) - (3), art. 15, art. 19, art. 22 alin. (1), art. 24; introduce lit. a1) și d1) la art. 9, lit. d) la art. 18 alin. (2), alin. (3) la art. 18, alin. (3) la art. 25
Modificată: O.U.G. nr.55/2013 ORDONANȚĂ de urgentă privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 8 alin. (1) și (3), art. 9 lit. g, art. 19 alin. (2); introduce alin. (5) la art. 8, alin. (3) la art. 15
Rectificare: M.Of. nr. 349/13 iun. 2013
Modificată: O.U.G. nr.78/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară
- introduce alin. (2) la art. 3, mențiunea privind transpunerea normelor comunitare
  L. nr.260/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal- bugetare și pentru modificarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 55/2013 și modifică art. 6 alin. (2), art. 23; introduce alin. (3) la art. 17, alin. (11) la art. 24; elimină de la modificare art. 19 alin. (2)
  O.U.G. nr.94/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
- modifică art. 8 alin. (1) și (3), art. 9 lit. a1) și g), art. 19 alin. (2); introduce alin. (31) la art. 1, art. 41, alin. (3) la art. 7, lit. a1) la art. 9, alin. (2) la art. 9, art. 171 și 172, art. 211 - 214
dispune republicarea
  L. nr.10/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 6 alin. (3); introduce alin. (7) și (8) la art. 2, art. 71 ; abrogă art. 17 alin. (3)
  L. nr.148/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
- aprobă O.U.G. nr. 94/2013 și modifică art. 6 alin. (2), art. 9 lit. a2), art. 12 alin. (4), art. 14 alin. (1), art. 17 alin. (2), art. 211; introduce alin. (2) la art. 16
  L. nr.147/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii de Supraveghere Financiară
- modifică art. 14 alin. (5); introduce alin. (6) la art. 14, art. 173 la cap. III, titlul noului cap. IV1, după art. 211, cu art. 212 art. 212a, art. 213, art. 214 si art. 215, alin. (11) la art. 212, alin. (71) la art. 212, art. 212a, art. 215


Joi, 06 octombrie 2022, 14:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.