DECRET nr.394 din 10 iulie 1973
privitor la impunerea veniturilor realizate din inchirieri de imobile
Textul actului publicat în B.Of. nr. 105/17 iul. 1973

DECRET Nr. 394 din 10 iulie 1973 privitor la impunerea veniturilor realizate din inchirieri de imobile

EMITENT: CONSILIUL DE STAT

PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL NR. 105 din 17 iulie 1973 EXPUNERE DE MOTIVE Prin decretul alaturat se supune unui impozit anual veniturile din inchiriei si subinchirieri de cladiri, terenuri, camere mobilate sau nemobilate.
Venitul anual impozabil asupra caruia se aplica cotele progresive de impozit se determina prin scaderea din chiria bruta a impozitului pe cladiri si a impozitului pe terenuri aferente cladirii sau partii din cladire inchiriate, iar in cazul inchirierilor de camere mobilate, si a unei cote forfetare de cheltuieli. Deosebit de aceasta, la inchirierile de camere mobilate prin agentiile de turism se mai scade si comisionul cuvenit acestor unitati.
Veniturile anuale din inchirieri si subinchirieri care, dupa scaderea impozitului pe cladiri si a impozitului pe terenuri, nu depasesc 300 de lei anual sint scutite de impozit.
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

ART. 1
Veniturile realizate de persoanle fizice si persoanele juridice, altele decit organizatiile socialiste romane, din inchirieri si subinchirieri de cladiri, terenuri si camere mobilate sau nemobilate, in mod permanent ori sezonier, direct sau prin agentii de turism, se supun unui impozit anual, dupa cum urmeaza:
---------------------------------------------------------------------Venitul Cota Impozitul, Impozitul pentru veniturile anual de lei din intervale impozabil, impozit ------------------------------------lei % Intervalele Impozitul pe de venit, intervale lei creste;
---------------------------------------------------------------------1 - 300 6,00 1 - 18 301- 500 de fiecare 50 lei cu 5,50 lei 500 8,00 40 501- 700 de fiecare 50 lei cu 7,50 lei 700 10,00 70 701- 900 de fiecare 50 lei cu 9,00 lei 900 11,80 106 901- 1 200 de fiecare 50 lei cu 10,50 lei 1 200 14,10 169 1 201- 1 500 de fiecare 50 lei cu 12,00 lei 1 500 16,10 241 1 501- 2 000 de fiecare 50 lei cu 14,00 lei 2 000 19,05 381 2 001- 3 000 de fiecare 50 lei cu 16,00 lei 3 000 23,37 701 3 001- 5 000 de fiecare 50 lei cu 17,00 lei 5 000 27,62 1 381 5 001- 10 000 de fiecare 50 lei cu 20,00 lei 10 000 33,81 3 381 10 001- 20 000 de fiecare 50 lei cu 23,00 lei 20 000 39,90 7 981 20 001- 30 000 de fiecare 50 lei cu 26,00 lei 30 000 43,94 13 181 30 001- 40 000 de fiecare 50 lei cu 30,00 lei 40 000 47,95 19 181 40 001- 50 000 de fiecare 50 lei cu 34,00 lei 50 000 51,96 25 981 50 001- 70 000 de fiecare 50 lei cu 39,00 lei 70 000 59,40 41 581 70 001-100 000 de fiecare 50 lei cu 45,50 lei 100 000 68,88 68 881 peste 100 000 se percepe 75 la suta din totalul venitului impozabil ---------------------------------------------------------------------

ART. 2
Venitul anual impozabil se determina prin scaderea din chirie a impozitului pe cladiri si a impozitului pe terenuri aferente spatiului inchiriat si subinchiriat, precum si prin aplicarea, la suma astfel determinata, a urmatoarelor cote forfetare de cheltuieli:
a) in cazul inchirierilor si subinchirierilor de camere mobilate pentru locuinta:
- 50 la suta cind suma este de pina la 5 000 lei;
- 30 la suta cind suma este intre 5 001 si 10 000 lei;
- 20 la suta cind suma este intre 10 001 si 20 000 lei;
- 10 la suta cind suma este de peste 20 000 lei;
b) in cazul inchirierilor si subinchirierilor de camere mobilate cu alta destinatie decit pentru locuinta, 10 la suta.
Pentru veniturile din inchirieri si subinchirieri de camere mobilate prin agentiile de turism se scade, inainte de deducerea cheltuielilor forfetare, si comisionul retinut de aceste agentii.

ART. 3
Veniturile anuale din inchirieri si subinchirieri care, dupa scaderea impozitului pe cladiri si a impozitului pe terenuri, nu depasesc 300 de lei anual sint scutite de impozit.

ART. 4
Impozitul datorat potrivit dispozitiilor prezentului decret se stabileste si se incaseaza de catre organele financiare ale comitetelor executive ale consiliilor populare.
In cazul inchirierilor si subinchirierilor efectuate prin agentiile de turism, impozitul se calculeaza si se retine de catre acestea cu ocazia fiecarei plati si se varsa la buget la termenele ce se vor comunica de Ministerul Finantelor.

ART. 5
Dispozitiile prezentului decret se intregesc cu prevederile Decretului nr.
153/1954 privitor la impozitul pe veniturile populatiei, cu modificarile ulterioare, in masura in care nu se dispune altfel prin decretul de fata.

ART. 6
Prevederile prezentului decret se aplica incepind cu veniturile realizate in anul 1973.
Articolul 12 din Hotarirea Consiliului de Ministeri nr. 545/1970 privind reglementarea unor impozite pe veniturile populatiei, precum si orice alte dispozitii contrare, se abroga.
----------------


Marți, 30 noiembrie 2021, 07:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.