DECRET nr.244 din 10 iulie 1978
privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase
Textul actului publicat în B.Of. nr. 63/15 iul. 1978

DECRETUL Nr. 244 din 10 iulie 1978 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase

EMITENT: Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania

aparut in Buletinul Oficial nr. 63 din 15 iulie 1978
Dezvoltarea continua a tezaurului national de metale pretioase, pietre pretioase si alte valori, bogatie a intregii societati, constituie un factor important pentru cresterea avutiei nationale a tarii.
Tinind seama de importanta deosebita pe care o prezinta pentru economia nationala pastrarea si cresterea continua a cantitatilor de metale pretioase, pietre pretioase si alte valori, care fac parte din rezerva de stat, se impune sa se ia toate masurile pentru dezvoltarea permanenta a productiei de metale pretioase, instituirea unui regim strict de economii, utilizarea rationala a acestora in consumul intern, precum si pentru sporirea continua a rezervei de stat de metale pretioase.
Toate unitatile socialiste care folosesc metale pretioase au obligatia de a lua masuri ferme pentru reducerea consumurilor, utilizarea in diverse activitati productive a unor inlocuitori, cresterea cantitatilor obtinute din recuperarea materialelor secundare, deseurilor si produselor scoase din uz, cu continut de metale pretioase.
Pentru a se realiza un control riguros asupra intregii cantitati de metale pretioase, pietre pretioase si semipretioase, ce constituie tezaurul national, este necesara perfectionarea actualelor reglementari privind regimul de pastrare, detinere, circulatie, repartizare si consum al metalelor pretioase.
In acest scop, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1
Regimul privind pastrarea, gestionarea, detinerea, circulatia, repartizarea, consumul si recuperarea metalelor pretioase si pietrelor pretioase este cel prevazut in prezentul decret.

ART. 2
Detinerea cu orice titlu a metalelor pretioase, precum si operatiile de orice fel cu acestea, constituie monopol de stat. Constituie, de asemenea, monopol de stat si operatiile de orice fel cu pietre pretioase.
Persoanele fizice si persoanele juridice pot detine metale pretioase si pot efectua operatiuni cu metale pretioase sau cu pietre pretioase si semipretioase , naturale, in cazurile si in conditiile prevazute prin prezentul decret.

ART. 3
Metalele pretioase, sub orice forma, aflate in proprietate de stat sau a organizatiilor cooperatiste si a celorlalte organizatii obstesti, precum si pietrele pretioase si semipretioase, naturale, din muzee si colectii ale statului, fac parte din tezaurul national si se tin in evidenta Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania.
Metalele pretioase repartizate, potrivit dispozitiilor legale, pentru consum, nu se cuprind in tezaurul national.
Unitatile socialiste care detin metale pretioase sub orice forma sint obligate sa le declare Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania la termenele prevazute in prezentul decret.
Pastrarea in deplina securitate, gestionarea si folosirea metalelor pretioase se fac de catre unitatile socialiste care le detin, in conformitate cu normele legale in vigoare.

ART. 4
Obiectele din metale pretioase, pietre pretioase si semipretioase, naturale, ce constituie patrimoniul cultural national, sint supuse prevederilor Legii ocrotirii patrimoniului cultural national al Republicii Socialiste Romania.

ART. 5
Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania pastreaza si gestioneaza rezerva de stat de metale pretioase.
Rezerva de stat de metale pretioase este constituita din metale pretioase sub orice forma ca: lingouri, granule, lame, sirma, monede, medalii, bijuterii si altele, proprietate a statului, aflate in patrimoniul Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania.
Evidenta rezervei de stat de metale pretioase se tine de Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania cu exprimare in metal fin.

ART. 6
Rezerva de stat de metale pretioase este intangibila. In mod exceptional, in cazuri justificate, scoaterea unor cantitati de metale pretioase din rezerva de stat se poate face numai prin decret al Consiliului de Stat.

ART. 7
Expunerea in muzee si expozitii a unor obiecte din metale pretioase, pietre pretioase si semipretioase, naturale, care fac parte din tezaurul national, se aproba prin decret prezidential.
In perioada expunerii, unitatile respective raspund de conservarea si pastrarea acestora in conditii de deplina securitate. Obiectele ramin in evidenta si controlul direct al Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania, ca obiecte care fac parte din tezaurul national.

ART. 8
Cantitatile de metale pretioase - aur, argint, platina, metale platinice si azotat de argint - folosite pentru consumul intern, precum si recuperarile din produse secundare si deseuri, se planifica anual si se aproba prin decret al Consiliului de Stat.
Repartizarea cantitatilor de metale pretioase se aproba trimestrial prin decret prezidential.
Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania elibereaza lunar cantitatile aprobate pentru consumul intern si asigura controlul folosirii acestora in scopurile stabilite.

ART. 9
Cantitatile de metale pretioase pentru obiecte de podoaba, bijuterii si alte nevoi ale populatiei, conditiile de asigurare si desfacere a acestora, precum si regimul preturilor de cumparare si vinzare, se aproba prin decret al Consiliului de Stat.
Cantitatile de metale pretioase destinate vinzarii catre populatie prin Ministerul Sanatatii, pentru lucrari dentare, pe baza de prescriptii medicale, prin dispensarele policlinicii autorizate special in acest scop, se planifica anual si se repartizeaza trimestrial, conform prevederilor art. 8.

ART. 10
Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania exercita controlul productiei, prelucrarii si circulatiei metalelor pretioase. Sint supuse controlului toate unitatile socialiste de stat, organizatiile cooperatiste si celelalte organizatii obstesti care efectueaza operatii cu metale pretioase sau din a caror activitate rezulta materiale secundare si deseuri cu continut de metale pretioase.

ART. 11
Prin metale pretioase se inteleg: aurul, argintul, platina, osmiul, ruteniul, rodiul, iridiul si paladiul, indiferent de starea sau forma in care se gasesc.

ART. 12
Nu sint supuse prevederilor prezentului decret bijuteriile, obiectele de arta ori de cult, de uz casnic sau personal, daca:
- titlul aliajului din care sint confectionate este sub 375%. aur si sub 750 %. argint;
- au parti din aliaj peste aceste titluri, dar in proportie mai mica de 25% din greutatea obiectului.

ART. 13
Prin pietre pretioase supuse prezentului decret se inteleg diamantele, briliantele, rubinele, safirele. smaraldele si perlele, naturale.
Urmeaza regimul pietrelor pretioase naturale pietrele semipretioase naturale si anume: topazul, spinelul, alexandritul, crisoberilul, acvamarinul, granatul, almandinul, zirconul, agatul, ametistul si alte asemenea pietre naturale a caror duritate este mai mare de sapte.

CAP. 2

Drepturile si obligatiile celor care dobindesc sau detin metale pretioase si pietre pretioase ART. 14 Persoanele fizice au dreptul sa detina:
a) bijuterii sau obiecte de arta, de cult, de uz casnic sau personal, salbe confectionate din ducati sau ducati necuprinsi in salbe destinati a servi ca podoaba, precum si lucrari vechi dentare confectionate din aur, argint sau platina, ori cu adaos de aur, argint sau platina;
b) monede din aur emise pina in anul 1800 inclusiv, montate in bijuterii, precum si monedele turcesti emise in perioada 1816-1844;
c) monede de argint fara putere circulatorie, care nu au valoare numismatica si nu fac parte dintr-o colectie numismatica;
d) aur dentar dobindit prin preschimbarea la Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania a bijuteriilor si obiectelor prevazute la lit. a) si b) sau a aliajelor dentare din metale pretioase si aurului fin in forme speciale pentru lucrari dentare, aduse din strainatate, destinate pentru efectuarea de lucrari protetice dentare ale detinatorului si membrilor sai de familie (soti, copii, parintii sotilor), precum si aur dentar provenit din preschimbare, ramas dupa confectionarea lucrarilor protetice dentare.
Preschimbarea la Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania a aurului dentar adus din strainatate va putea fi facuta in termen de 60 de zile de la intrarea in tara si numai pe baza de prescriptie medicala;
e) insemnele ordinelor, medaliilor si altor distinctii sau trofee acordate de statul roman sau de alte state, de organizatii sau asociatii internationale, pentru merite personale ale cetatenilor romani, precum si medaliile decernate la consursurile sportive sau manifestari cultural-artistice, confectionate din aur, argint sau din platina; acestea pot fi detinute numai de catre titularii sau succesorii legali, nefiind permisa vinzarea sau donarea catre persoane fizice.
Detinerea de obiecte de aur, argint sau platina in formele mentionate la lit.
a)-d) este ingaduita numai pentru uzul personal.
Dobindirea sau transmiterea de catre persoane fizice a bijuteriilor si celorlalte obiecte prevazute la alin. 1 lit. a) - d), precum si a pietrelor pretioase si semipretioase, naturale, este permisa daca dobindirea sau transmiterea nu s-a facut in scop de specula.

ART. 15
Persoanelor care detin bijuterii sau obiecte din metale pretioase de valoare istorica sau artistica le sint aplicabile si dispozitiile cuprinse in Legea ocrotirii patrimoniului cultural national al Republicii Socialiste Romania.

ART. 16
Este interzisa detinerea de catre persoanele fizice a metalelor pretioase sub forma de: lingouri, bare, sirme, placi, aparate sau parti din acestea, dispozitive, utilaje, deseuri, topituri, saruri, aur ars si orice alte forme care nu sint prevazute ca permise in prezentul decret.

ART. 17
Persoanele fizice care dobindesc, in conditiile legii, metale pretioase, altele decit cele de la art. 14, au obligatia sa le predea, la preturile legale in vigoare, Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania sau unitatilor de stat autorizate de aceasta, in termen de 30 de zile de la obtinere.
Termenul de predare incepe sa curga de la data intrarii in posesia efectiva a metalelor pretioase pe teritoriul Republicii Socialiste Romania.
In cazul in care dobindirea a avut loc pe teritoriul strain, termenul de predare incepe sa curga de la data cind dobinditorul trece frontiera de stat a Republicii Socialiste Romania.

ART. 18
Organizatiile de cult pot detine obiecte de cult din metale pretioase, pietre pretioase si semipretioase, naturale, cu obligatia inregistrarii acestora, imediat dupa dobindire, intr-un registru special de evidenta.
Obiectele de cult din metale pretioase, pietrele pretioase si semipretioase, naturale, sint supuse prevederilor Legii ocrotirii patrimoniului cultural national al Republicii Socialiste Romania.

ART. 19
Persoanele juridice care dobindesc ori produc metale pretioase, cu exceptia organizatiilor socialiste autorizate, au obligatia sa predea Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania, in termen de 30 de zile de la obtinere, metalele pretioase care nu provin din productie si imediat pe cele care provin din productie.

ART. 20
Unitatile socialiste pot detine, cu autorizarea Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania, aparate, dispozitive si utilaje, inclusiv obiecte de laborator din metale pretioase, necesare activitatii lor sau daca servesc unor scopuri stiintifice.

ART. 21
Autorizarea unitatilor socialiste specializate de a detine colectii numismatice si alte colectii constituite din insemne ale ordinelor, medalii, trofee, precum si orice alte distinctii, avind in componenta acestora piese confectionate din metale pretioase si pietre pretioase si semipretioase, naturale, se face prin decret prezidential.

ART. 22
Persoanele fizice, membre ale Societatii numismatice romane, pot detine, in scopuri numismatice, una sau mai multe medalii si monede cu sau fara putere circulatorie, din aur, argint sau platina, romanesti sau straine, precum si monede din metal comun cu putere circulatorie, facind parte dintr-o colectie numismatica, pe baza autorizatiei nominale eliberata de Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania.
In lipsa autorizarii, obiectele prevazute la alin. 1 se predau Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania, in termenul prevazut la art. 17 alin. 1.

ART. 23
Vinzarea sau cedarea unor piese din colectii numismatice sau a intregii colectii poate fi facuta numai catre Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania. Este interzisa transformarea, prelucrarea sau preschimbarea acestora.
Schimbul de piese din colectii numismatice sau a intregii colectii, de catre persoanele fizice autorizate, poate fi facut numai cu acordul prealabil al Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania.

ART. 24
Persoanele fizice pot preschimba in aur dentar, la Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania, pe baza de prescriptie medicala, obiectele si bijuteriile din aur si platina ce pot fi detinute potrivit art. 14 lit. a)-d).
Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania este autorizata sa detina in unitatile sale care efectueaza preschimbarea catre populatie un stoc de rulaj de metale pretioase, conform anexei*, pentru asigurarea aurului dentar necesar preschimbarii. Aceste cantitati se reintregesc din metalele pretioase primite de la populatie.
La preschimbarea in aur dentar, Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania este autorizata sa stabileasca si sa retina taxele de prelucrare si pierderile de aur aferente.
Prelucrarea aurului dentar se poate face numai de catre unitatile sanitare autorizate in acest scop de Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania.
Metalele pretioase, in formele in care sint interzise la detinere, nu se preschimba in aur dentar, ci se retin si se cumpara de catre Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania.

CAP. 3

Operatii cu metale pretioase si pietre pretioase

ART. 25
Prin operatii cu metale pretioase, pietre pretioase si semipretioase, naturale, se inteleg:
a) extractia minereurilor si nisipurilor continind metale pretioase, tratamentul acestor minereuri si nisipuri, afinarea precum si utilizarea de orice procedeee in scopul obtinerii metalelor pretioase si pietrele pretioase si semipretioase, naturale;
b) prelucrarea metalelor pretioase, pietrelor pretioase si semipretioase, naturale;
c) vinzarea si cumpararea de metale pretioase, pietre pretioase si semipretioase, naturale, precum si mijlocirea acestor operatii;
d) transportul, incredintarea sau primirea, in vederea transportului, a metalelor pretioase supuse obligatiei de predare sau cedare;
e) introducerea in tara, scoaterea din tara sau tranzitul prin Republica Socialista Romania al metalelor pretioase sau pietrelor pretioase si semipretioase, naturale;
f) orice alte acte sau fapte care dau nastere, modifica sau sting drepturi sau obligatii referitoare la metale pretioase ori pietre pretioase si semipretioase, naturale.

ART. 26
Operatiile cu metale pretioase, obiecte si bijuterii din metale pretioase, precum si operatiile cu pietre pretioase si semipretioase, naturale, ca acte de comert sau ca indeletnicire mestesugareasca ori industriala, nu sint permise decit unitatilor socialiste.
Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania autoriza unitatile socialiste sa detina, sa utilizeze si sa faca operatii cu metale pretioase, pietre pretioase si semipretioase, naturale. Nu este necesara autorizarea Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania in cazul unitatilor autorizate prin alte dispozitii legale.
Obiectele din metale pretioase in formele aratate la art 14 lit. a) - d) inclusiv, precum si pietrele pretioase si semipretioase, naturale, pot fi prelucrate si transformate numai de catre unitatile socialiste autorizate.

ART. 27
Transportul, incredintarea sau primirea, in vederea transportului, a metalelor pretioase, facute pentru indeplinirea obligatiilor de predare ori cedare, nu sint supuse autorizarii Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania.

ART. 28
Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania este autorizata sa efectueze topirea, in vederea transformarii in lingouri, a metalelor pretioase din rezerva de stat aflate in stare bruta, bare, sirma, deseuri, pilituri si altele asemenea, precum si a obiectelor si bijuteriilor primite de la populatie, in scopul preschimbarii in aur dentar.
Topirea bijuteriilor si a obiectelor din metale pretioase, din rezerva de stat, altele decit cele prevazute la alin. 1, se aproba prin decret prezidential.
Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania poate incredinta intreprinderilor prelucratoare metalele pretioase prevazute la alin. 1 si 2 in vederea afinarii, urmarind incadrarea in coeficientii de scazaminte de afinare si reintrarea metalelor fine in rezerva de stat.

ART. 29
Obiectele si bijuteriile din metale pretioase ce se confectioneaza in cadrul unitatilor socialiste, cele care se repara si care nu poseda o marca legala a statului roman, veche sau noua, cele importate destinate vinzarii, chiar daca sint marcate in strainatate, vor fi prevazute cu marca legala de control a Republicii Socialiste Romania.
La cererea persoanelor fizice care detin in mod legal obiecte si bijuterii din metale pretioase, Banca Nationala poate efectua operatiile de marcare a acestora prin aplicarea marcii legale de control.
Analiza si marcarea metalelor pretioase se efectueaza in mod exclusiv de catre Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania, care stabileste titlurile si marcile legale de control.
Nu se marcheaza: monedele, medaliile si alte distinctii, din metale pretioase; obiectele si bijuteriile din metale pretioase care fac parte din patrimoniul cultural national; incrustatiile marunte facute pe arme, casete si alte asemenea obiecte; aparatele si instrumentele si alte obiecte confectionate din metale pretioase in scopuri stiintifice, tehnice si medicale; penitele din aur pentru stilou; aurul dentar confectionat de Monetaria Statului.
Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania este singura in drept sa efectueze expertize in materie de analiza a continutului de metale pretioase si a calitatii pietrelor pretioase.

CAP. 4

Drepturile si obligatiile calatorilor ART. 30 Persoanele fizice cu domiciliul in Republica Socialista Romania, care calatoresc in strainatate, sint obligate sa declare organelor vamale, atit la iesirea din tara cit si la inapoiere, obiectele din metale pretioase sub orice forma, precum si pietrele pretioase si semipretioase montate sau nemontate, cu exceptia obiectelor de uz personal.
La inapoiere in tara, persoanele prevazute la alin. 1 au obligatia de a se conforma dispozitiilor art. 17 in ceea ce priveste metalele pretioase supuse obligatiei de predare.

ART. 31
Metalele pretioase, pietrele pretioase si semipretioase, naturale, sub orice forma, cu exceptia celor de uz personal, declarate la vama la iesirea din tara de catre calatorii cu domiciliul in Republica Socialista Romania, vor fi retinute de catre organele vamale contra unei adeverinte de retinere, pe numele calatorului, care va putea dispune de aceste bunuri in tara in conditiile prezentului decret.

ART. 32
Calatorii cu domiciliul in strainatate sint obligati la intrarea in tara sa declare in scris organelor vamale obiectele din metale pretioase sub orice forma, pietrele pretioase si semipretioase, naturale, montate sau nemontate, cu exceptia obiectelor de uz personal.
Dupa intrarea in tara, calatorii aratati la alin. 1 pot sa valorifice obiectele din metale pretioase, pietre pretioase si semipretioase, naturale, sub orice forma, de care dispun, numai la Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania sau la organizatiile socialiste autorizate de aceasta.
Obiectele din metale pretioase, pietrele pretioase, semipretioase, naturale, declarate organelor vamale la intrarea in tara, introduse in tara de calatorii cu domiciuliul in strainatate, vor putea fi scoase din tara de catre acestia fara a fi necesara o autorizare in acest scop.

ART. 33
Obiectele confectionate din metale pretioase, apartinind calatorilor cu domiciliul in tara si strainatate, considerate de uz personal, se stabilesc prin normele privind regimul vamal.

CAP. 5

Utilizarea metalelor pretioase in economie.
Atributii si responsabilitati

ART. 34
Resursele pentru acoperirea consumului intern de metale pretioase cuprind metalele pretioase noi provenite din productia interna si din import, precum si din recuperarile din materiale secundare si deseuri, din produse scoase din uz si din orice alte forme de recuperari.

ART. 35
Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania si Ministerul Finantelor vor analiza si propune trimestrial necesarul de consum pe fiecare titular de plan, in raport cu planul de productie si sarcinile de rationalizare a consumului.

ART. 36
Cotele de metale pretioase aprobate prin plan pentru consumul intern sint considerate maximale.
Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania va elibera cantitatile de metale pretioase, tinind seama de nerealizarile inregistrate la planul de recuperari, care se vor scadea din cotele de consum alocate titularilor de plan.

ART. 37
Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, unitatile consumatoare subordonate, precum si institutele de cercetari, sint obligate sa respecte planul de repartitii si programele speciale de masuri. In acest scop, vor elabora programe proprii cu masuri, termene si responsabilitati, care sa asigure diminuarea in continuare a consumurilor specifice, extinderea utilizarii inlocuitorilor de metale pretioase si a produselor placate, perfectionarea tehnologiilor, reproiectarea produselor pentru reducerea dimensiunilor si a suprafetelor acoperite cu metale pretioase si realizarea de economii.

ART. 38
Metalele pretioase vor fi utilizate numai pentru produsele nominalizate prin plan si care au desfacerea asigurata integral prin contracte ferme, la intern si export.
Normele de consum de metale pretioase pentru principalele produse se propun de titularii de plan, cu avizul Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania si se aproba anual prin planul national unic de dezvoltare economico-sociala. La celelalte produse normele de consum se propun de titularii de plan si se aproba de Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania.
Ministerele, centralele si intreprinderile vor lua masuri ca produsele de acelasi fel sa fie realizate de catre toate unitatile, potrivit tehnologiilor si normelor de consum din unitatile care integistreaza consumurile de metale pretioase cele mai reduse.

ART. 39
In limita cotelor aprobate trimestrial, titularii de plan vor defalca operativ cantitatile de metale pretioase pe luni si pe unitatile in subordine, acordindu-le sprijin direct in adaptarea corespunzatoare a structurii productiei, in imbunatatirea normelor de consum si in luarea tuturor masurilor necesare pentru indeplinirea integrala a sarcinilor de plan si incadrarea in consumul de metale pretioase aprobat.
Titularii de plan vor transmite in mod operativ Comitetului de Stat al Planificarii si Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania defalcarea pe luni a cotelor trimestriale de metale pretioase, corelata cu sarcinile de productie, pentru unitatile consumatoare subordonate, precum si orice modificari intre luni intervenite in cursul trimestrului.

ART. 40
Titularii de plan vor intocmi lunar, pentru fiecare categorie de metal pretios in parte, bilantul care sa reflecte miscarea acestora in cursul perioadei respective, precum si situatia stocurilor.

ART. 41
Raportarea realizarilor prin situatiile statistice referitoare la normele de consum realizate si la miscarea metalelor pretioase de catre unitatile consumatoare, centralelor si titularilor de plan, se va face lunar, in scopul urmaririi permanente a modului de indeplinire a normelor de consum si a consumului de metale pretioase.
Titularii de plan vor transmite lunar Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania, pina la data de 10 a lunii urmatoare, situatia statistica centralizatoare referitoare la normele de consum realizate. Raportarea centralizata a indeplinirii normelor de consum se va face corespunzator structurii productiei nominalizate in plan.
Titularii de plan vor transmite lunar Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania, pina la data de 10 a lunii urmatoare, situatia statistica centralizatoare privind miscarea metalelor pretioase.

ART. 42
Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania vor urmari si verifica modul cum se utilizeaza metalele pretioase in economie, precum si masurile care se iau de catre titularii de plan si beneficiarii de repartitii pentru rationalizarea continua a consumului acestor materiale.

CAP. 6

Recuperarea metalelor pretioase, sarcini si responsabilitati ART. 43 Ministerele si alte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, centralele, intreprinderile si toate unitatile din economie care consuma metale pretioase si produse cu continut de metale pretioase recuperabile sint obligate sa asigure recuperarea, stringerea si predarea integrala a materialelor secundare, a deseurilor si produselor scoase din uz cu continut de metale pretioase, in scopul folosirii integrale in circuitul economic a acestor resurse.

ART. 44
Cantitatile de metale pretioase provenite din recuperarea materialelor secundare, a deseurilor si produselor uzate, aprobate a se retine si consuma in aceeasi intreprindere, se vor utiliza numai pe baza de reparatii si numai in limita cotelor alocate prin plan, acestea inregistrindu-se si in realizarile planului de recuperari.

ART. 45
Titularii de plan, centralele, intreprinderile si unitatile detinatoare si consumatoare de metale pretioase, precum si cele detinatoare de materiale secundare si deseuri cu continut de metale pretioase vor asigura gestionarea, utilizarea si transportul acestora sub un regim strict de securitate si evidenta.

ART. 46
Activitatile de prelucrare si extragere a metalelor pretioase din materiale secundare, deseuri si produse uzate se nominalizeaza prin plan astfel:
a) prelucrarea deseurilor cu continut de aur si cele cu continut de argint, la Ministerul Minelor, Petrolului si Geologiei;
b) prelucrarea deseurilor cu continut de platina si metale platinice, la Ministerul Industriei Chimice.
Ministerele mentionate la lit. a) si b) vor asigura, in cadrul intreprinderilor specializate din subordine, prelucrarea integrala si ritmica a deseurilor predate, luind toate masurile tehnice si organizatorice necesare pentru recuperarea continutului de metal in conditii de calitate superioara.

ART. 47
Ministerul Minelor, Petrolului si Geologiei si Ministerul Industriei Chimice vor transmite lunar, pina la data de 10 a lunii urmatoare, Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania, situatia realizarii planului de recuperari de metale pretioase, pe titularii de plan.

ART. 48
In cazul in care titularii de plan nu vor realiza integral sarcina trimestriala de recuperare a deseurilor, Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania vor bloca, la nivelul cantitatilor nerealizate, cotele de metale pretioase prevazute a se repartiza pe trimestrul urmator, pina la recuperarea integrala a restantelor.

CAP. 7

Sanctiuni

ART. 49
Nerespectarea obligatiilor prevazute de dispozitiile prezentului decret atrage raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, dupa caz, precum si civila sau materiala.

ART. 50
Constituie infractiuni si se pedepsesc potrivit legii penale:
a) nepredarea metalelor pretioase in cazurile si termenele prevazute de lege;
b) degradarea sau deteriorarea metalelor pretioase, facindu-le improprii destinatiei lor, in scopul sustragerii de la obligatia de predare;
c) efectuarea de catre persoanele domiciliate in Republica Socialista Romania de operatii interzise cu metale pretioase ori pietre pretioase si semipretioase , naturale;
d) ascunderea, in scopul sustragerii de la controlul vamal, a metalelor pretioase sub orice forme, precum si a pietrelor pretioase si semipretioase, naturale, daca valoarea lor depaseste 1.000 lei;
e) scoaterea ilegala din tara a metalelor pretioase, sub orice forme, precum si a pietrelor pretioase si semipretioase, naturale, daca valoarea lor depaseste 1.000 lei.
Tentativa se pedepseste.

ART. 51
Constituie, de asemenea, infractiuni si se sanctioneaza potrivit legii penale faptele prevazute la art. 52, daca au fost savirsite din nou in termen de 3 ani de la comiterea contraventiei ori daca au avut caracter de trafic organizat sau au cauzat ori ar fi putut cauza prejudicii insemnate intereselor statului.

ART. 52
Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni si se sanctioneaza cu amenda:

I. De la 1.000 la 5.000 lei:
a) nedeclararea la organele vamale, la intrarea si la iesirea din tara, a obiectelor din metale pretioase, a pietrelor pretioase si semipretioase, naturale, cu exceptia obiectelor de uz personal;
b) scoaterea ilegala din tara de metale pretioase, pietre pretioase si semipretioase, naturale, a caror valoare nu depaseste 1.000 lei.
II. De la 1.000 la 10.000 lei, valorificarea metalelor pretioase, a pietrelor pretioase si semipretioase, naturale, sub orice forma, de catre persoanele care nu au domiciliul in Republica Socialista Romania, altfel decit la Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania sau la unitatile socialiste autorizate de aceasta. Amenda se aplica atit celui care transmite, cit si celui care dobindeste valorile.

ART. 53
In vederea garantarii executarii sanctiunii amenzii, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, poate sa ia masuri asiguratorii care constau in indisponibilizarea unor bunuri mobile urmaribile ale contravenientului, de valoare echivalenta cu amenda, prin instituirea unui sechestru.

ART. 54
Contraventiile prevazute la art. 52 se constata si sanctiunea se aplica, dupa caz, de personalul cu atributii de control al Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania, ofiteri si subofiteri din cadrul Ministerului de Interne sau alt personal al organelor centrale, sus-mentionate, anume imputernicit de conducerile acestor organe.
Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si aplicare a sanctiunii, precum si a masurilor asiguratorii, contravenientul poate face plingere in termen de 15 zile de la comunicarea acestuia la instantele judecatoresti competente.
Dispozitiile prezentului decret se intregesc cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25-27 din acea lege.

ART. 55
Amenzile aplicate persoanelor cu domiciliul in strainatate, pentru contraventiile prevazute la art. 52, se vor plati in lei proveniti din schimb de valuta, in lei obtinuti prin valorificarea bunurilor urmaribile ale strainilor sau in orice alte sume in lei provenite din surse legale.

ART. 56
In cauzele referitoare la infractiunile si contraventiile prevazute in prezentul decret, organele de urmarire penala si instantele judecatoresti vor cita , in calitate de mandatar al statului, Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania, potrivit dispozitiilor legale.

ART. 57
Bunurile care fac obiectul infractiunilor sau contraventiilor din prezentul decret se confisca.
Cind bunurile supuse confiscarii nu se gasesc din orice cauza, instantele judecatoresti sau organele procuraturii vor obliga pe infractori sau contravenienti, dupa caz, la plata unei sume echivalente, calculata potrivit dispozitiilor legale.

ART. 58
Vinzarea obiectelor din metale pretioase ori pietre pretioase si semipretioase, naturale, in cadrul executarii silite, se face numai catre Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania, la preturile stabilite conform normelor legale.

ART. 59
Cei care, dupa expirarea termenelor legale, dar inainte de a se fi inceput urmarirea penala contra lor, isi vor indeplini obligatiile de predare a metalelor pretioase pe care le au sau de care dispun, sint aparati de raspundere penala si beneficiaza de contravaloarea in lei a valorilor cedate, potrivit dispozitiilor legale.
In aceste cazuri sint interzise identificarea persoanei predatoare si cercetarea provenientei metalelor pretioase predate.
Celor care vor cere expres li se va elibera dovada nominala de predare.

ART. 60
Pentru evaluarea pagubelor privind metalele pretioase, pietrele pretioase si semipretioase, naturale, calculul prejudiciului se face la pretul de vinzare cu amanuntul sau la preturile stabilite de Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania, cind nu este fixat un pret de vinzare cu amanuntul.

ART. 61
Ministerul Finantelor va putea plati celor care au gasit si predat metale si pietre pretioase o recompensa de pina la 20% din valoarea metalelor si pietrelor pretioase, calculata la preturile de cumparare in vigoare. Aceeasi recompensa se va putea acorda celor care au dat informatii concrete ce au condus la gasirea de comori, tezaure ori alte asemenea valori importante.

ART. 62
Actele juridice privind operatiile cu metale pretioase sau pietre pretioase si semipretioase, naturale, efectuate cu incalcarea dispozitiilor prezentului decret, sint nule de drept.

CAP. 8

Dispozitii finale

ART. 63
Misiunile diplomatice, oficiile consulare si reprezentantele economice ale statelor straine in Republica Socialista Romania, misiunile permanente ale organizatiilor internationale de pe teritoriul Romaniei, membrii acestor misiuni, oficii si reprezentante, precum si membrii familiilor lor, daca sint cetateni straini ori daca domiciliul permanent este in strainatate, sint scutiti de obligatiile de declarare, predare sau cedare a metalelor pretioase, pietrelor pretioase si semipretioase, naturale, prevazute in prezentul decret, daca in afara serviciului la misiune, oficiu sau reprezentanta nu exercita vreo activitate lucrativa in Republica Socialista Romania.
Persoanele aratate la alin. 1 vor putea scoate la iesirea din tara, fara indeplinirea vreunei formalitati, metalele pretioase, pietrele pretioase si semipretioase, naturale, pe care le au asupra lor, proprietatea personala sau apartinind misiunii, oficiului sau reprezentantei.
Valorificarea metalelor pretioase, pietrelor pretioase si semipretioase, naturale, pe teritoriul Republicii Socialiste Romania de catre persoanele prevazute la alin. 1 se va putea face numai la Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania sau la unitatile de stat anume autorizate.
Dispozitiile prevazute in acest articol se aplica si cetatenilor straini, persoane oficiale, posesoare de pasapoarte diplomatice, aflate in misiune temporara, in vizita sau in tranzit prin Republica Socialista Romania, precum si altor persoane care se bucura de privilegii diplomatice in baza conventiilor internationale la care Republica Socialista Romania este parte.

ART. 64
Ministerul Finantelor poate acorda scutirea prevazuta la art. 63 si altor categorii de persoane straine.

ART. 65
Unitatile socialiste care detin metale pretioase sub orice forma - inclusiv obiecte de uz gospodaresc -, cu exceptia celor destinate consumului, precum si pietre pretioase si semipretioase, naturale, vor trimite Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania inventarul acestora, in termen de 60 de zile de la data prezentului decret si vor comunica in termen de 10 zile orice modificari intervenite.
Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania va face propuneri, in termen de 60 de zile de la primirea inventarelor mentionate la alineatul precedent, cu privire la modul de evidentiere, de pastrare sau de preluare in rezerva de stat, dupa caz, a metalelor pretioase, pietrelor pretioase si semipretioase, naturale, existente la unitatile socialiste.

ART. 66
Ministerul Finantelor impreuna cu Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania vor elabora, in aplicarea prezentului decret, in termen de 3 luni, norme tehnice privind pastrarea, gestionarea, detinerea, circulatia, repartizarea, consumul si recuperarea metalelor pretioase.

ART. 67
Infractiunile prevazute in art. 50 lit a)-d) se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in art. 37 alin. 1 din Decretul nr.210/1960, infractiunea prevazuta in art. 50 lit.e), cu pedeapsa prevazuta in art. 37 alin. 3 din acelasi decret, iar infractiunile prevazute in art. 51, cu pedeapsa prevazuta in art. 41 din Decretul nr.210/1960.

ART. 68
Pe data intrarii in vigoare a prezentului decret se abroga prevederile referitoare la regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase cuprinse in Decretul nr.210/1960 privind regimul mijloacelor de plata straine, metalelor pretioase si pietrelor pretioase, republicat in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 56 din 17 mai 1972, precum si orice alte dispozitii contrare.
-------------------------


Sâmbătă, 28 mai 2022, 08:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.