LEGE nr.25 din 29 octombrie 1990
privind completarea art. 37 din Decretul nr.281 din 21 iulie 1954 pentru organizarea și exercitarea avocaturii in Romania, republicat la 6 martie 1958, cu modificarile ulterioare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 118/30 oct. 1990

LEGE NR. 25 DIN 29 OCTOMBRIE 1990 privind completarea articolului 37 din Decretul nr.281 din 21 iulie 1954 pentru organizarea si exercitarea avocaturii in Romania, republicat la 6 martie 1958, cu modificarile ulterioare

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

APARUTA IN MONITORUL OFICIAL NR. 118 DIN 30 octombrie 1990
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
ARTICOL UNIC.
Articolul 37 din Decretul nr.281 din 21 iulie 1954 pentru organizarea si exercitarea avocaturii in Romania, republicat la 6 martie 1958, cu modificarile ulterioare, se completeaza prin introducerea unui nou alineat, cu urmatorul cuprins:
"Beneficiaza in mod gratuit de asistenta juridica si persoanele care formuleaza actiuni sau cereri de orice fel ori solicita consultatii relative la drepturile sau interesele lor, vatamate in timpul evenimentelor revolutionare din decembrie 1989." Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 22 octombrie 1990.
PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR MARTIAN DAN Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 24 octombrie 1990.
PRESEDINTELE SENATULUI academician ALEXANDRU BIRLADEANU In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr.92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei, promulgam Legea privind completarea articolului 37 din Decretul nr.281 din 21 iulie 1954 pentru organizarea si exercitarea avocaturii in Romania, republicat la 6 martie 1958, cu modificarile ulterioare, si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.
PRESEDINTELE ROMANIEI ION ILIESCU -----------------------


Vineri, 19 august 2022, 20:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.