DECRET-LEGE nr.130 din 24 aprilie 1990
pentru completarea Legii nr.1/1970 a organizarii și disciplinei muncii in unitatile de stat
Textul actului publicat în M.Of. nr. 55/25 apr. 1990

Consiliul Provizoriu de Uniune Nationala decreteaza:

Art. 1. - Legea nr. 1/1970 a organizarii si disciplinei muncii in unitatile de stat se completeaza dupa cum urmeaza:

Dupa articolul 9 se introduce un nou articol cu urmatorul cuprins:

"Art. 9^. - Beneficiaza de vechime neintrerupta in aceeasi unitate si cel care s-a incadrat intr-o unitate de stat, in termen de 90 de zile de la data iesirii dintr-o cooperativa mestesugareasca in care a lucrat ca membru cooperator, cu acordul conducerii cooperativei. Beneficiaza de vechime neintrerupta in aceeasi unitate si avocatul care se incadreaza la o unitate de stat."

Art. 2. - In calculul vechimii neintrerupte in aceeasi unitate pentru persoanele prevazute in art. 1 se include si perioada lucrata ca membru cooperator sau ca avocat pina la intrarea in vigoare a prezentului decret-lege.

Art. 3. - Prevederile prezentului decret-lege se aplica de la data de 1 mai 1990.

PRESEDINTELE CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NATIONALA
ION ILIESCU


Duminică, 22 mai 2022, 19:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.