HOTĂRÂRE nr.462 din 2 mai 1990
privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii și organizarii directiilor sanitare judetene și a municipiului Bucuresti
Textul actului publicat în M.Of. nr. 75/24 apr. 1992

HOTARIRE NUMAR: 462 DIN 2 /5 /90 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii si organizarii directiilor sanitare judetene si a municipiului Bucuresti

EMITENT: GUVERN

APARUT IN MONITORUL OFICIAL nr. 75 DIN 24/4 /92
Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Directia sanitara judeteana si cea a municipiului Bucuresti, organe de specialitate ale administratiei de stat, se organizeaza ca unitati cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Sanatatii.

ART. 2
Structura organizatorica tip a directiilor sanitare judetene si a municipiului Bucuresti se aproba de Ministerul Sanatatii, cu avizul Ministerului Muncii si Ocrotirilor Sociale.
In cadrul directiilor sanitare se pot utiliza urmatoarele functii de conducere: medic director, medic director adjunct si contabil sef. La Directia Sanitara a municipiului Bucuresti se mai utilizeaza si un post de medic director adjunct si un post de director adjunct economic.

ART. 3
Personalul sanitar din directiile sanitare va fi salarizat potrivit functiei sanitare si gradelor profesionale dobindite, iar cel care indeplineste functii de conducere primeste si o indemnizatie lunara, diferentiata in raport cu marimea unitatii, care face parte din salariul tarifar. Personalul tehnic, economic, de alta specialitate si administrativ va fi salarizat potrivit grupei IV de ramuri, gradul de organizare pentru personalul de conducere fiind cel aprobat in prezent.

ART. 4
Centrul sanitaro-antiepidemic judetean si al municipiului Bucuresti se organizeaza ca Centru de Medicina Preventiva, unitate cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Sanatatii. Centrul de Medicina Preventiva indeplineste si atributiile de inspectie sanitara de stat. Structura si numarul de posturi se stabilesc de Ministerul Sanatatii.

ART. 5
Compartimentele functionale se constituie conform prevederilor Decretuluilege nr. 65/1990.

ART. 6
Finantarea cheltuielilor unitatilor sanitare de stat locale se va face de Ministerul Sanatatii de la bugetul de stat prin directiile sanitare judetene si a municipiului Bucuresti.
Pe data prezentei hotariri, unitatile sanitare locale teritoriale cu personalitate juridica trec din subordinea organelor locale ale administratiei de stat in subordinea directiilor sanitare respective.

ART. 7
Ministerul Sanatatii va emite regulamentul privind functionarea si atributiile directiei sanitare si ale Centrului de Medicina Preventiva.

ART. 8
Medicul director al directiei sanitare si medicul director al Centrului de Medicina Preventiva se numesc de Ministerul Sanatatii, cu avizul primariei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

ART. 9
Ministerul Economiei Nationale si Ministerul Finantelor vor modifica corespunzator indicatorii economici si financiari pe anul 1990.
PRIM-MINISTRU PETRE ROMAN


Sâmbătă, 16 ianuarie 2021, 02:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.