LEGE nr.59 din 16 septembrie 1991
pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118 / 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945
Textul actului publicat în M.Of. nr. 187/18 sep. 1991

LEGE NUMAR: 59 DIN 16/09/91 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945

EMITENT: PARLAMENT

APARUTA IN MONITORUL OFICIAL Nr. 187 DIN 18/09/91
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
-Decretul-lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945 se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul Decretului-lege nr.118/1990 se modifica si va avea urmatorul continut:
"Decret-lege privind aordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri."
2. Articolul 1, dupa alineatul 1, se completeaza cu un nou alineat, 1^1, avind urmatorul continut:
"De aceleasi drepturi beneficiaza si persoana care:
a) a fost deportata in strainatate dupa 23 august 1944;
b) a fost constituita in prizonier de catre partea sovietica dupa data de 23 august 1944 ori, fiind constituita ca atare, inainte de aceasta data, a fost retinuta in captivitate dupa incheierea armistitiului."
3. Articolul 1 alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul continut:
"Fiecare an de detentie sau internare pentru situatiile de la alin. 1 si 1^1 se considera ca vechime in munca un an si sase luni." 4) Articolul 3 alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul continut:
"Persoanele care s-au aflat in situatiile prevazute la art. 1 au dreptul la o indemnizatie lunara de cite 200 lei, indiferent daca sint sau nu pensionate, pentru fiecare an de detentie, internare, domiciliu obligatoriu, stramutare, deportare sau prizonierat." 5) Dupa articolul 12 se introduc articolele 12^1, 12^2 si 12^3, cu urmatorul continut:
"Art. 12^1 -Membrilor comisiei centrale, ai comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti, constituite in baza art. 5 din prezentul decret-lege, care fac parte din Asociatia fostilor detinuti politici si victime ale dictaturii din Romania, li se acorda o indemnizatie lunara de 2.000 lei.
Indemnizatiile nu sint impozabile si nu afecteaza nivelul chiriilor.
Plata indemnizatiilor pentru membrii comisiei centrale se va face incepind cu data constituirii acesteia, constatata prin procesul-verbal de infiintare, iar pentru membrii comisiilor judetene si ai municipiului Bucuresti, de la data avizarii acestora de catre comisia centrala si inceteaza in 90 de zile de la expirarea termenului de depunere a cererilor.
Plata acestor indemnizatii se face de catre directia de munca si protectie sociala, modificindu-se corespunzator prevederilor bugetare.
"Art. 12^2 -Cheltuielile de deplasare ale membrilor comisiei centrale se suporta de Directia de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, in limita fondurilor bugetare prevazute." " Art.12^3 - Cererile pentru stabilirea drepturilor prevazute de prezentul decret-lege se vor depune la comisiile: centrale, judetene, sau a municipiului Bucuresti cel tirziu pina la 31 decembrie 1991".

ART. 2
- Decretul-lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, cu modificarile si completarile prevazute in prezenta lega se va republica in Monitorul Oficial, dindu-se articolelor o noua numerotare.

ART. 3
- Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 38 din 13 decembrie 1990 privind extinderea prevederilor Decretului-lege nr.118/ 1990 si la persoanele deportate in strainatate dupa 23 august 1944.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 5 septembrie 1991.
PRESEDINTELE SENATULUI academician ALEXANDRU BIRLADEANU Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 9 septembrie 1991.
PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR MARTIAN DAN In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr.92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei, promulgam Legea pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945 si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.
PRESEDINTELE ROMANIEI ION ILIESCU


Marți, 30 noiembrie 2021, 08:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.