DECRET nr.409 din 26 decembrie 1985
privind majorarea contributiei persoanelor fără copii
Textul actului publicat în B.Of. nr. 76/26 dec. 1985

DECRET nr. 409 din 26 decembrie 1985 privind majorarea contributiei persoanelor fara copii

EMITENT: CONSILIUL DE STAT

Aparut in BULETINUL OFICIAL nr. 76 din 26 decembrie 1985
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

ART. 1
Contributia fixa lunara datorata de persoanele fara copii, casatorite sau necasatorite, in virsta de peste 25 de ani, care muncesc in unitatile economice de stat si institutiile de stat, se majoreaza si se stabileste dupa cum urmeaza:
---------------------------------------------------------------------------Retributia tarifara lunara Contributia fixa de incadrare lunara - lei - - lei -------------------------------------------------------------------------- Pina la 1.650 80 1.651 - 1.750 90 1.751 - 1.850 110 1.851 - 2.000 135 2.001 - 2.150 150 2.151 - 2.350 165 2.351 - 2.550 180 2.551 - 2.750 205 2.751 - 3.000 225 3.001 - 3.350 285 3.351 - 3.750 330 3.751 - 4.150 375 4.151 - 4.550 420 4.551 - 5.000 480 5.001 - 5.500 570 5.501 - 6.500 675 6.501 - 8.000 825 Peste 8.000 925 --------------------------------------------------------------------------Contributia prevazuta la alin. 1 se datoreaza si de persoanele fara copii, casatorite sau necasatorite, in virsta de peste 25 de ani, incadrate cu contract de munca in organizatiile cooperatiei mestesugaresti si de productie, achizitii si desfacere a marfurilor, in celelalte organizatii obstesti, precum si in asociatiile economice intercooperatiste si cooperativele agricole de productie.

ART. 2
Contributia persoanelor fara copii, care realizeaza venituri din agricultura, se majoreaza si se stabileste dupa cum urmeaza:
a) Membrii cooperativelor agricole de productie, precum si celelalte persoane retribuite de aceste unitati, in virsta de peste 25 de ani, casatorite sau necasatorite, care nu au copii, vor plati o contributie anuala diferentiata in functie de marimea venitului, astfel:
----------------------------------------------------------------------------Venitul anual Contributia anuala - lei - - lei ---------------------------------------------------------------------------- Pina la 5.000 60 5.001 - 10.000 150
10.001 - 15.000 225
15.001 - 20.000 450 Peste 20.000 750 ---------------------------------------------------------------------------b) Producatorii cu gospodarii agricole individuale, pe numele carora se stabileste impunerea, in virsta de peste 25 de ani, casatoriti sau necasatoriti, care nu au copii, vor plati o contributie anuala diferentiata astfel:
---------------------------------------------------------------------------Marimea suprafetei Contributia anuala - ha - - lei ---------------------------------------------------------------------------Pina la 1 ha 60 De la 1,01 - 2 ha 80 Peste 2 ha 150 ---------------------------------------------------------------------------

ART. 3
Contributia persoanelor fara copii, datorata de personalul incadrat in alte unitati decit cele socialiste, oamenii de litere, arta si stiinta, liber-profesionistii, meseriasii, carausii, proprietarii de bunuri inchiriate si alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate pe cont propriu, in virsta de peste 25 de ani, casatoriti sau necasatoriti, care nu au copii, se majoreaza si se stabileste dupa cum urmeaza:
-----------------------------------------------------------------------------Venitul anual Contributia anuala - lei - - lei -----------------------------------------------------------------------------Pina la 3.000 60
3.001 - 6.000 77
6.001 - 9.000 96
9.001 - 12.000 120
12.001 - 15.000 180
15.001 - 18.000 240
18.001 - 21.000 300
21.001 - 24.000 420
24.001 - 30.000 1.080
30.001 - 36.000 1.440
36.001 - 42.000 1.800
42.001 - 48.000 2.160
48.001 - 54.000 2.520
54.001 - 60.000 2.880
60.001 - 72.000 3.420
72.001 - 84.000 4.200
84.001 - 96.000 4.980 Peste 96.000 6.000 ----------------------------------------------------------------------------In cazul persoanelor care realizeaza venituri ce se impun lunar, contributia persoanelor fara copii se determina prin raportarea la 12 luni a contributiei anuale corespunzatoare venitului obtinut in fiecare luna.

ART. 4
Modul de stabilire, calculare si de plata a contributiei persoanelor fara copii, reglementata prin prezentul decret, este cel prevazut de Legea nr. 1/1977 privind impozitul pe fondul total de retribuire al unitatilor socialiste de stat, Legea nr. 2/1977 privind impozitul agricol si Decretul nr.1086/1966 privind majorarea impozitului pe veniturile persoanelor fara copii.

ART. 5
Ministerul Finantelor va introduce modificarile corespunzatoare, decurgind din aplicarea prevederilor prezentului decret, in volumul bugetelor judetelor si al municipiului Bucuresti, precum si in volumul si structura bugetului de stat, pe anul 1986.

ART. 6
Prevederile prezentului decret se aplica incepind cu veniturile aferente anului 1986.
Pe data intrarii in vigoare a prezentului decret se abroga orice alte dispozitii contrare.


Marți, 30 noiembrie 2021, 09:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.