ORDONANȚĂ nr.9 din 4 august 1993
privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare in domeniul audiovizualului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 201/23 aug. 1993

ORDONANTA NUMAR: 9 DIN 04/08/93 privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare in domeniul audiovizualului

EMITENT: GUVERN

APARUTA IN MONITORUL OFICIAL Nr. 201 DIN 23/08/93
In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. d) din Legea nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe, precum si a contractarii unor imprumuturi de stat, Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta.

ART. 1
Taxele stabilite in sume fixe pentru obtinerea deciziilor de autorizare in domeniul audiovizualului de catre persoanele juridice publice sau private, definite la art. 5 din Legea audiovizualului nr. 48/1992 sint cele prevazute in anexa la prezenta ordonanta.

ART. 2
Taxele prevazute la art. 1 constituie venit la bugetul de stat.

ART. 3
Prevederile prezentei ordonante se aplica de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, prevederile Ordonantei Guvernului nr. 16/1992 privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare in domeniul audiovizualului se abroga.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
----------------Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu Ministrul comunicatiilor, Andrei Chirica ANEXA 1

A. AUTORIZAREA STATIILOR DE RADIODIFUZIUNE SI TELEVIZIUNE DE MICA PUTERE

A.1. Taxe - Consiliul National al Audiovizualului PENTRU RADIODIFUZIUNE, CU ACOPERIRE LOCALA

A.1.1. Taxa de inscriere la concurs pentru licenta 80.000 lei

A.1.2. Taxa de licenta initiala 320.000 lei

A.1.3. Taxa de autorizare 20.000 lei

A.1.4. Taxa anuala de licenta *) 160.000 lei *) Taxa anuala de licenta nu se plateste pentru primul an de functionare.
PENTRU TELEVIZIUNE, CU ACOPERIRE LOCALA

A.1.5. Taxa de inscriere la concurs pentru licenta 200.000 lei

A.1.6. Taxa de licenta initiala 400.000 lei

A.1.7. Taxa de autorizare 20.000 lei

A.1.8. Taxa anuala de licenta *) 300.000 lei

A.2. Taxe - Ministerul Comunicatiilor PENTRU RADIODIFUZIUNE

A.2.1. Taxa pentru aviz tehnic prealabil 80.000 lei

A.2.2. Taxa pentru autorizatie tehnica de functionare 200.000 lei PENTRU TELEVIZIUNE

A.2.3. Taxa pentru aviz tehnic prealabil 80.000 lei

A.2.4. Taxa pentru autorizatie tehnica de functionare 200.000 lei

B. AUTORIZAREA COMUNICATIEI AUDIOVIZUALE DISTRIBUITE PRIN CABLU

B.1. Taxe - Consiliul National al Audiovizualului

B.1.1. Taxa de inscriere pentru licenta 120.000 lei B.1.2. Taxa de licenta initiala 360.000 lei

B.1.3. Taxa anuala de licenta *) 320.000 lei *) Taxa anuala de licenta nu se plateste pentru primul an de functionare.

B.2. Taxe - Ministerul Comunicatiilor

B.2.1. Taxa pentru aviz tehnic prealabil 140.000 lei

B.2.2. Taxa pentru decizie de autorizare 280.000 lei

C. AUTORIZAREA RECEPTIEI CU INSTALATII COMUNITARE A PROGRAMELOR AUDIOVIZUALE TRANSMISE PRIN SATELIT

C.1. Taxe - Ministerul Comunicatiilor

C.1.1. Taxa pentru decizie de autorizare 120.000 lei NOTA:
Taxele se vor plati pentru fiecare solicitare (receptie comunitara, retea cablu sau statie de mica putere).


Duminică, 26 iunie 2022, 22:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.