LEGE nr.58 din 10 iulie 1993
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantării unor credite externe, precum și a contractării unor împrumuturi de stat
Textul actului publicat în M.Of. nr. 160/14 iul. 1993

LEGE Nr. 58 din 10 iulie 1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe, precum si a contractarii unor imprumuturi de stat

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 160 din 14 iulie 1993 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
In temeiul art. 114 alin. (1) din Constitutia Romaniei, se abiliteaza Guvernul Romaniei ca, de la data intrarii in vigoare a prezentei legi pina la reluarea lucrarilor Parlamentului in sesiunea de toamna a anului 1993, sa emita ordonante in urmatoarele domenii:
a) rectificarea bugetului de stat in functie de modificarile intervenite in structura veniturilor si a cheltuielilor;
b) introducerea de masuri pentru stimularea intreprinderilor mici si mijlocii, masuri vizind restructurarea regiilor autonome, precum si masuri de redresare economico-financiara si de solutionare a cazurilor de imposibilitate de plata a agentilor economici;
c) reglementarea procedurilor privind organizarea si desfasurarea achizitiilor publice;
d) reglementarea tranzactiilor nebursiere cu titluri mobiliare si organizarea institutiilor de intermediere necesare in acest scop, precum si actualizarea prevederilor legale existente privind folosirea instrumentelor de plata si credit pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici;
e) actualizarea, in functie de rata inflatiei, a nivelului urmatoarelor taxe , pentru prestari de servicii in favoarea unor persoane fizice si juridice, care au fost stabilite prin lege in suma fixa, astfel: taxe de timbru in sume fixe pentru prestari de servicii notariale; taxe pentru eliberarea certificatelor de inmatriculare a autoturismelor si remorcilor si schimbarea caracteristicilor tehnice si de folosinta ale acestora; taxe de utilizare a aeroporturilor; taxe pentru acordarea licentelor in vederea practicarii jocurilor de noroc si divertisment; tariful vamal de import al Romaniei; taxa pe audiovizual; taxe de scolarizare pentru cetatenii straini; taxe pentru reclame; taxe pentru eliberarea certificatelor, autorizatiilor, actelor de identitate si alte taxe in sume fixe datorate statului in lei de persoane fizice si juridice; impozitul pe veniturile realizate de consultantii straini pentru activitatea desfasurata in Romania;
f) actualizarea nivelului contraventiilor la normele legale privind disciplina bugetara, financiara, fiscala, gestionara, precum si la normele privind calatoria cu metroul, in functie de rata inflatiei;
g) ratificarea sau aprobarea unor acorduri financiar-bancare la care este parte, dupa caz, Romania, Guvernul sau Banca Nationala a Romaniei si care prezinta urgente; plata cotizatiilor statului roman la organisme si organizatii internationale;
h) acordarea de contributii de la bugetul de stat pentru salarizarea personalului unitatilor de cult din tara si a personalului deservent al cultului ortodox care isi desfasoara activitatea in strainatate.

ART. 2
In baza art. 114 alin. (3) din Constitutie, pina la reluarea lucrarilor Parlamentului in sesiunea de toamna a anului 1993, ordonantele emise de Guvern in temeiul art. 1 din prezenta lege vor fi inaintate Parlamentului spre aprobare , sub sanctiunea incetarii efectelor lor.

ART. 3
Se autorizeaza Guvernul si Banca Nationala a Romaniei sa contracteze si sa garanteze, in cursul anului 1993, credite financiare externe, in limita sumei de 1,5 miliarde dolari, in scopul asigurarii resurselor valutare necesare aprovizionarii cu materii prime de baza (combustibili, energie, produse agricole , deficitare si de stricta necesitate si alte bunuri pentru relansarea economiei ), pentru finantarea investitiilor si pentru cresterea rezervelor valutare ale statului.
Guvernul va informa, trimestrial, Parlamentul asupra derularii creditelor contractate potrivit alin. 1, precum si asupra conditiilor de contractare a acestor credite, a garantiilor acordate si a modului de folosire.

ART. 4
Se autorizeaza Guvernul sa contracteze imprumuturi de stat in contul datoriei publice interne, in limita sumei de 500 miliarde lei.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 29 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR RADU BERCEANU Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 30 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN ------------------------


Vineri, 30 octombrie 2020, 10:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.