LEGE nr.61 din 22 septembrie 1993
privind alocația de stat pentru copii
Textul actului publicat în M.Of. nr. 233/28 sep. 1993

LEGE Nr. 61 din 22 septembrie 1993 privind alocatia de stat pentru copii

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 28 septembrie 1993
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
(1) Copiii in virsta de pina la 16 ani beneficiaza de alocatie acordata de stat .
(2) Copiii care urmeaza una din formele de invatamint prevazute de lege beneficiaza de alocatie de stat pentru copii pina la implinirea virstei de 18 ani.
(3) Copiii care au contractat o invaliditate incadrata in gradul I sau II, pina la implinirea virstei de 16 ani, precum si copii handicapati beneficiaza de alocatie de stat pentru copii pina la implinirea virstei de 18 ani.

ART. 2
Beneficiaza de alocatie de stat pentru copii si copiii cetatenilor straini si ai persoanelor fara cetatenie rezidenti, in conditiile legii, in Romania, daca locuiesc impreuna cu parintii.

ART. 3
(1) Cuantumul alocatiei de stat pentru copii este de 3500 lei lunar si se indexeaza in conditiile legii.
(2) Titular al dreptului la alocatie de stat pentru copii este copilul.

ART. 4
(1) Alocatia de stat pentru copii se plateste unuia dintre parinti pe baza acordului acestora sau, in caz de neintelegere, pe baza deciziei autoritatii tutelare, parintelui la care s-a stabilit, prin hotarire judecatoreasca, domiciliul copilului ori caruia i s-a incredintat spre cresterte si educare.
(2) Alocatia de stat pentru copii se plateste si tutorelui, curatorului, persoanei careia i-a fost dat in plasament familial copilul sau incredintat spre crestere si educare, in conditiile legii.
(3) Dupa implinirea virstei de 14 ani, plata alocatiei de stat pentru copii se poate face direct titularului, cu incuviintarea reprezentantului sau legal.

ART.5
(1) Copiii in virsta de peste 7 ani care nu urmeaza, potrivit regulamentelor scolare, invatamintul general obligatoriu nu beneficiaza de plata alocatiei de stat pentru copii, cu exceptia celor care nu sint scolarizati din motive de sanatate dovedite prin certificat medical.
(2) Alocatia de stat pentru copii nu se plateste in lunile in care copiii titulari ai dreptului se afla mai mult de 15 zile in institutii de ocrotire ori asistenta sociala care le asigura intretinerea completa din partea statului.

ART. 6
(1) Stabilirea dreptului la alocatie de stat pentru copii se face pe baza cererii si a actelor din care rezulta indeplinirea conditiilor de acordare a acestui drept.
(2) Cererea se face in numele copilului de catre persoanele prevazute la art.
4 alin. (1) si (2) din prezenta lege.
(3) Dupa implinirea virstei de 14 ani, cererea se poate face si de catre copil , cu incuviintarea reprezentantului sau legal.
(4) Plata alocatiei de stat pentru copii se face incepind cu luna urmatoare celei in care s-a nascut copilul.
(5) In cazul in care cererea este inregistrata ulterior lunii in care s-a nascut copilul, plata alocatiei de stat pentru copii se poate face si pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni.
(6) Plata alocatiei de stat pentru copii inceteaza incepind cu luna urmatoare celei in care nu mai sint indeplinite conditiile de acordare.

ART. 7
(1) Persoanele carora li se face plata alocatiei de stat pentru copii sint obligate sa comunice imprejurarile in care au determinat incetarea conditiilor de acordare, in termen de 15 zile de la aparitia acestora.
(2) Sumele platite necuvenit cu titlu de alocatie de stat pentru copii se recupereaza pe baza deciziei emise de persoana juridica care a efectuat plata alocatiei de stat pentru copii sau prin angajamentul de plata scris al persoanei care le-a incasat in mod necuvenit.
(3) Decizia prin care se recupereaza sumele incasate necuvenit se comunica celui obligat la plata in termen de 15 zile de la emitere.
(4) Decizia de recuperare si angajamentul de plata constituie titlu executoriu de la data comunicarii, respectiv de la data semnarii.

ART. 8
Alocatia de stat pentru copii nu este impozabila si nu poate fi urmarita silit decit in vederea recuperarii sumelor platite necuvenit cu acest titlu.

ART. 9
Contestatiile formulate impotriva modului de stabilire si de plata a alocatiei de stat pentru copii se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

ART. 10
(1) Modul de gestionare a fondurilor destinate platii alocatiei de stat pentru copii si a cheltuielilor administrative aferente, precum si modalitatile de stabilire si plata a drepturilor de alocatie de stat pentru copii se reglementeaza prin hotarire a Guvernului.
(2) Plata alocatiei de stat pentru copiii in virsta de peste 7 ani se face prin unitatile scolare.
(3) Alocatia de stat pentru copii se suporta de la bugetul de stat, iar pentru copiii handicapati, din fondul de risc si de accident constituit potrivit Legii nr. 53/1992 privind protectia speciala a persoanelor handicapate.

ART. 11
(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 a lunii urmatoare celei in care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. 1-17, art. 2830 si anexa din Decretul nr.410/1985 privind alocatia de stat si indemnizatia pentru copii, ajutoarele ce se acorda mamelor cu mai multi copii si sotiilor de militari in termen, precum si indemnizatia de nastere, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat si Camera Deputatilor in sedinta comuna din 16 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN ION RATIU


Marți, 29 noiembrie 2022, 02:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.