HOTĂRÂRE nr.536 din 8 octombrie 1993
privind majorarea primelor de productie la unele produse agricole și alimentare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 243/12 oct. 1993

HOTARIREA Nr. 536 din 8 octombrie 1993 privind majorarea primelor de productie la unele produse agricole si alimentare

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL Nr. 243 din 12 octombrie 1993 Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Producatorii agricoli, indiferent de forma de proprietate, care livreaza la fondul de consum porcine, pui si gaini in viu, precum si lapte de vaca, beneficiaza de prime de productie acordate de la bugetul de stat.

ART. 2
Primele ce se vor acorda producatorilor agricoli pentru cantitatile ce se preiau la fondul de consum, precum si pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de completarea resurselor de lapte de vaca - materie prima, necesare aprovizionarii populatiei Capitalei si judetelor Brasov, Hunedoara si Prahova, sint cele prevazute in anexa.

ART. 3
Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Ministerul Finantelor vor adapta normele metodologice emise in aplicarea Hotaririi Guvernului nr. 197bis/1993 corespunzator prevederilor prezentei hotariri.

ART. 4
Conditiile de calitate si de livrare sint cele in vigoare la data de 30 septembrie 1993.

ART. 5
Volumul primelor prevazute a se acorda producatorilor agricoli este cel cuprins in bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, precum si in bugetele celorlalte institutii care au prevazute asemenea sume, aprobate prin Ordonanta Guvernului nr. 8/1993 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1993.

ART. 6
Prevederile prezentei hotariri se aplica incepind cu data de 12 octombrie 1993.
Cu aceeasi data se abroga alin. 2 al art. 1, pozitia 1. "Bovine (tineret si adulte)" din anexa nr. 1, precum si anexa nr. 2 la Hotarirea Guvernului nr. 197 bis din 30 aprilie 1993, iar pozitia "Carne si preparate din carne" din anexa la Hotarirea Guvernului nr. 206/1993 se inlocuieste cu pozitia "Carne de porcine si de pasare. Preparate din carne".
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
----------------Ministrul agriculturii si alimentatiei, Ioan Oancea Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu ANEXA 1 PRIMELE cuprinse in preturile de contractare si de achizitie la lapte de vaca, porcine si gaini (tineret si adulte) pentru taiere ce se preiau la fondul de consum ------------------------------------------------------------------------------Denumirea produsului U.M. Prima - lei/U.M. ------------------------------------------------------------------------------- Porcine kg viu 450 - Gaini - tineret si adulte kg viu 500 - Lapte de vaca cu 3,5% grasime litru 50 - Prima ce se acorda de la bugetul de stat pentru laptele de vaca - materie prima, livrat de catre alte judete pentru completarea resurselor necesare aprovizionarii populatiei:
- din municipiul Bucuresti litru 30 - din judetele: Brasov, Hunedoara si Prahova litru 15 - Diferenta de pret pentru laptele de consum cu 1,8% grasime, reconstituit din lapte praf cu 26% grasime si lapte degresat lichid cu 0,1% grasime litru 75 ------------------------------------------------------------------------------


Marți, 26 octombrie 2021, 14:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.