ORDONANȚĂ nr.62 din 24 august 1994
privind stabilirea unor facilitati pentru dezvoltarea sistemului de turism rural din zona montana, Delta Dunarii și litoralul Marii Negre
Textul actului publicat în M.Of. nr. 245/30 aug. 1994

ORDONANTA nr. 62 din 24 august 1994 privind stabilirea unor facilitati pentru dezvoltarea sistemului de turism rural din zona montana, Delta Dunarii si litoralul Marii Negre

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 30 august 1994
In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. c) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

ART. 1
Pentru dezvoltarea turisnmului si promovarea initiativei private, statul roman sprijina persoanele fizice si asociatiile familiale, autorizate potrivit legii, care asigura servicii turistice in pensiuni sau ferme agroturistice situate in mediul rural din zona montana de peste 500 m altitudine, din Delta Dunarii si litoralul Marii Negre.

ART. 2
Persoanele fizice si asociatiile familiale, autorizate potrivit legii, care desfasoara activitati de turism in structuri de primire de tipul pensiunilor turistice sau al fermelor agroturistice, delimitate la art. 1, beneficiaza de facilitatile acordate intreprinderilor mici si mijlocii, chiar daca nu indeplinesc conditiile de numar de angajati si venit anual, precum si de urmatoarele inlesniri:
a) consiliile locale pot pune la dispozitie din terenurile disponibile, in formele si in conditiile prevazute de lege, suprafete de teren necesare construirii, dezvoltarii si exploatarii de pensiuni si ferme agroturistice;
b) acordarea de prioritati la instalarea de linii pentru telecomunicatii (telefon, telex, fax);
c) asistenta tehnica de specialitate sub toate formele din partea Ministerului Turismului si a asociatiilor profesionale;
d) cuprinderea ofertei turistice a pensiunilor si fermelor agroturistice in materiale de promovare turistica, editate de Ministerul Turismului;
e) prezentarea ofertei pensiunilor si fermelor agroturistice in actiunile de promovare intreprinse de birourile de informare turistica din strainatate ale Ministerului Turismului;
f) includerea in programele institutiilor de invatamint cu profil de turism sau agricol a problemelor specifice pensiunilor si fermelor agroturistice;
g) scutirea de la plata a impozitului pe venit pe o perioada de 3 ani a pensiunilor si fermelor agroturistice, care au ca obiect de activitate, inscris in autorizatia de functionare, servicii turistice.

ART. 3
Pensiunile turistice sint structuri de primire pentru gazduire si servirea mesei, cu capacitate cuprinsa intre 3 si 20 camere, functionind in locuintele cetatenilor sau in cladiri independente, care asigura in spatii special amenajate cazarea turistilor si servicii de pregatire si servire a mesei. Ferma agroturistica este o structura de primire pentru gazduire si servirea mesei, cu capacitate cuprinsa intre 3 si 20 camere, functionind in cadrul gospodariilor taranesti care asigura alimentatia turistilor cu produse proaspete din surse proprii si locale.
Autorizarea pentru construirea de pensiuni turistice si ferme agroturistice se face prin consiliile locale, in conditiile reglementarilor privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative .

ART. 4
Activitatea de turism din cadrul pensiunilor si fermelor agroturistice cuprinde servicii de cazare, de masa, de agrement, precum si servicii asigurate turistilor pe perioada sejurului.

ART. 5
In scopul protectiei turistilor, activitatea pensiunilor si fermelor agroturistice se va desfasura cu respectarea actelor normative ce reglementeaza turismul in Romania. In functie de nivelul de dotare si de calitatea serviciilor oferite, pensiunile si fermele agroturistice se atesta si se clasifica de Ministerul Turismului conform normelor elaborate de acesta.
Clasificarea pe categorii de incadrare a pensiunilor si fermelor agroturistice se face in termen de 60 de zile de la data cererii persoanelor fizice si asociatiilor familiale.

ART. 6
Nerespectarea obiectului de activitate si a criteriilor care au stat la baza clasificarii pensiunilor si fermelor agroturistice constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 250.000 la 500.000 lei.

ART. 7
Contraventiei prevazute la art. 6 din prezenta ordonanta ii sint aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor , cu exceptia art. 25 si 26 din lege, completata si modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 12/1994.

ART. 8
Contraventiile se constata si amenzile se aplica de catre organele Garzii financiare si de catre organele de specialitate din Ministewrul Turismului cu atributii speciale in acest domeniu.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
---------------- Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu Ministrul turismului, Dan Matei Agathon ------------------------


Joi, 26 noiembrie 2020, 06:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.