LEGE nr.90 din 26 octombrie 1994
pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat
Textul actului publicat în M.Of. nr. 305/28 oct. 1994

LEGE NR. 90 DIN 26 OCTOMBRIE 1994 pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Aparut in MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 28 octombrie 1994
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. I
Articolul 18 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, modificat si republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 175 din 23 iulie 1993, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18. - Cererile pentru stabilirea drepturilor prevazute de prezentul decret-lege se vor depune la comisiile: centrala, judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, pina la 31 decembrie 1995."

ART. II
Comisiile infiintate potrivit prevederilor art. 8 din Decretul-lege nr.118/ 1990 isi vor relua activitatea la intrarea in vigoare a prezentei legi.

ART. III
Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 175 din 23 iulie 1993, cu modificarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 17 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 17 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR MARTIAN DAN -----------------------


Marți, 30 noiembrie 2021, 09:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.