LEGE nr.102 din 12 noiembrie 1994
pentru aprobarea unor ordonanțe ale Guvernului emise în baza Legii nr.58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantării unor credite externe, precum și a contractării unor împrumuturi de stat
Textul actului publicat în M.Of. nr. 321/18 noi. 1994

LEGEA Nr. 102 din 12 noiembrie 1994 pentru aprobarea unor ordonante ale Guvernului emise in baza Legii nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe, precum si a contractarii unor imprumuturi de stat

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 18 noiembrie 1994
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
ARTICOL UNIC Se aproba urmatoarele ordonate ale Guvernului emise in temeiul art. 1 lit. d) si e) din Legea nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe, precum si a contractarii unor imprumuturi de stat:
- Ordonanta Guvernului nr. 9 din 4 august 1993 privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare in domeniul audiovizualului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 23 august 1993;
- Ordonanta Guvernului nr. 10 din 4 august 1993 privind actualizarea, in functie de rata inflatiei, a unor taxe stabilite in sume fixe pentru serviciile prestate in favoarea unor persoane fizice si juridice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 23 august 1993;
- Ordonanta Guvernului nr. 13 din 4 august 1993 privind modificarea cuantumului taxei de scolarizare, in valuta, a cetatenilor din alte tari care studiaza pe cont propriu in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 202 din 23 august 1993;
- Ordonanta Guvernului nr. 14 din 4 august 1993 privind actualizarea texei de studiu in invatamintul superior de stat incepind cu anul universitar 1993/ 1994 pentru studentii admisi peste planul de scolarizare aprobat prin hotarire a Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 202 din 23 august 1993;
- Ordonanta Guvernului nr. 16 din 9 august 1993 privind taxele pentru acordarea licentelor in vederea practicarii jocurilor de noroc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 205 din 25 august 1993;
- Ordonanta Guvernului nr. 22 din 25 august 1993 privind scutirea de plata a impozitului pe veniturile realizate de consultantii straini pentru activitatea desfasurata in Romania, in cadrul unor acorduri internationale guvernamentale sau neguvernamentale de finantare gratuita, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 209 din 30 august 1993;
- Ordonanta Guvernului nr. 26 din 28 august 1993 privind Tariful vamal de import al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
213 din 31 august 1993, cu urmatoarele modificari:
a) La articolul 5 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
"De asemenea, sint scutite de plata taxelor vamale bunurile de import provenite sau finantate direct din ajutoare, imprumuturi nerambursabile, precum si din programe de cooperare stiintifica si tehnica, acordate Romaniei de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate, destinate unor activitati nonprofit." b) Articolul 8 ultimul alineat va avea urmatorul cuprins:
"Daca valoarea in vama a marfurilor importate nu poate fi stabilita pe baza valorii de tranzactie, aceasta se determina pe baza prevederilor art. 2, 3, 4, 5, 6, 7 din Acordul privind aplicarea art. VII din Acordul general pentru tarife si comert. In acest caz, cuantumul cheltuielilor mentionate in prezentul articol se calculeaza potrivit tarifelor practicate in mod obisnuit pentru astfel de cheltuieli." c) Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. - Transformarea in lei a preturilor si a cheltuielilor exprimate in valuta se face la cursul de schimb stabilit si comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in fiecare joi. Acest curs se utilizeaza pe toata durata saptaminii urmatoare pentru determinarea valorii in vama a marfurilor importate, ale caror declaratii vamale se inregistreaza in cursul saptaminii respective." d) Anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
ANEXA 1 L I S T A pozitiilor tarifare exceptate de la plata taxelor vamale ------------------------------------------------------------------------------Nr.
crt. Pozitia tarifara Denumirea produsului ------------------------------------------------------------------------------1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------
1. 0401.30.19 Lapte si smintina, neconcentrate, fara adaos de zahar sau alti indulcitori, cu un continut de grasimi de peste 6%, dar care sa nu depaseasca 21% din greutate, in ambalaje directe, cu un continut net care sa depaseasca 2 l.

2. 0810.40.30 Fructe din specia Vaccinium myrtillus
3. 1211.10.00 Radacini de lemn dulce
4. 1212.20.00 Alge
5. 1301.20.00 Guma arabica
6. 1301.90.90 Gume, rasini, gume-rasini si balsamuri naturale, altele decit celor de la poz. 1301.10.00 - 1301.90.10
7. 1302.11.00 Opium
8. 1302.19.91 Seve si extracte vegetale medicale, altele decit cele de la poz. 1302.11.00 - 1302.19.30
9. 1302.31.00 Agar-agar
10. 1505.90.00 Usuc (cu exceptia celui neprelucrat) si substante grase derivate din acesta, inclusiv lanolina
11. 1519.19.90 Acizi grasi monocarboxilici industriali si uleiuri acide de rafinare, altele decit cele de la poz. 1519.11.00 -1519.19.30
12. 1519.20.00 Alcooli grasi industriali
13. 1520.90.00 Glicerina, alta decit cea de la poz. 1520.10.00, inclusiv glicerina sintetica
14. 1521.90.99 Ceruri de albine sau de alte insecte, chiar rafinate sau colorate, cu exceptia celor brute de la poz.
1521.90.91
15. 1702.10.10 Lactoza si sirop de lactoza care contine in stare uscata 99% sau mai mult din greutatea produsului pur
16. 1702.50.00 Fructoza pura din punct de vedere chimic
17. 2510.10.00 Fosfati de calciu naturali, fosfati aluminocalcici naturali si creta fosfata, nemacinate
18. 2510.20.00 Fosfati de calciu naturali, fosfati aluminicalcici naturali si creta fosfata, macinate
19. 2526.20.00 Steatita naturala, chiar degrosata sau simplu debitata cu ferastraul sau prin alte procedee, in blocuri sau placi de forma patrata sau dreptunghiulara si talc, concasate sau pulverizate
20. 2606.00.00 Minereuri si concentrate de aluminiu
21. 2709.00.90 Uleiuri petroliere si uleiuri obtinute din minerale bituminoase (titei), cu exceptia condensatului de gaz natural de la poz. 2709.00.10
22. 2710.00.74 Pacura destinata altor utilizari decit cele de la poz.
2710.00.71-2710.00.72, cu un continut de sulf care sa nu depaseasca 1% din greutate
23. 2710.00.76 Pacura destinata altor utilizari decit cele de la poz.
2710.00.71 - 2710.00.72, cu un continut de sulf care sa depaseasca in greutate 1%, dar sa nu depaseasca 2%
24. 2710.00.77 Pacura destinata altor utilizari decit cele de la poz.
2710.00.71 - 2710.00.72, cu un continut de sulf care sa depaseasca in greutate 2%, dar sa nu depaseasca 2,8%
25. 2710.00.78 Pacura destinata altor utilizari decit cele de la poz.
2710.00.71 - 2710.00.72, cu un continut de sulf care sa depaseasca in greutate 2,8%
26. 2711.21.00 Gaz natural
27. 2806.20.00 Acid clorosulfuric
28. 2810.00.00 Oxizi de bor; acizi borici
29. 2815.20.10 Hidroxid de potasiu solid
30. 2819.10.00 Tioxid de crom
31. 2820.90.00 Oxizi de mangan, cu exceptia dioxidului de mangan de la poz. 2820.10.00
32. 2823.00.00 Oxizi de titan
33. 2824.20.00 Minium de plumb rosu si portocaliu
34. 2826.20.00 Fluorosilicati de sodiu sau de potasiu
35. 2827.51.00 Bromuri de sodiu sau de potasiu
36. 2827.59.00 Bromuri si oxibromuri, cu exceptia bromurii de sodiu sau de potasiu de la poz. 2827.51.00
37. 2827.60.00 Ioduri si oxiioduri
38. 2849.20.00 Carbid, definit chimic sau nedefinit, de siliciu
39. 2901.21.00 Etilena
40. 2901.22.00 Propena (propilena)
41. 2901.24.10 Buta-1, 3-diena
42. 2901.24.90 Izopren
43. 2902.19.30 Azulene si derivatele ei alchilate
44. 2905.12.00 Propan-1-01 (alcool propilic) si propan-2-01 (alcool izopropilic)
45. 2905.42.00 Pentaeritritol (pentaeritrita)
46. 2905.43.00 Manitol
47. 2905.44.11 D-glucitol (sorbitol), in solutii apoase, continind D-manitol intr-o proportie de cel mult 2% din greutate, in raport cu continutul de D-glucitol
48. 2905.44.19 D-glucitol (sorbitol), in solutii apoase, cu exceptia celui de la poz. 2905.44.11
49. 2905.49.10 Trioli, titroli
50. 2905.50.90 Derivati halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati de polialcooli aciclici
51. 2906.12.00 Ciclohexanol, metilciclohexanoli si dimetilciclohexanoli
52. 2907.12.00 Crezoli si sarurile lor
53. 2907.15.00 Naftoli si sarurile lor
54. 2907.21.00 Resorcinoli si sarurile lor
55. 2907.22.10 Hidrochinone
56. 2907.22.90 Saruri ale hidrochinonelor
57. 2908.90.00 Derivati halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati ai fenolilor sau fenolalcoolilor, altii decit cei de la poz. 2908.10.10 - 2908.20.00
58. 2909.20.00 Eteri ciclanici, ciclenici, cicloterpenici si derivatii lor halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati
59. 2909.49.10 Aciclici
60. 2909.50.10 Gaiacol, gaiacolsulfonati de potasiu
61. 2912.19.00 Aldehide aciclice fara alte functii oxigenate, altele decit cele de la poz. 2912.11.00 - 2912.13.00
62. 2912.41.00 Vanilina (aldehida metilprotocatehica)
63. 2912.42.00 Etilvanilina (aldehida etilprotocatehica)
64. 2913.00.00 Derivati halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati ai produselor de la poz. 29.12
65. 2914.22.00 Ciclohexanona si metilciclohexanone
66. 2914.69.00 Chinone, altele decit cele de la poz. 2914.61.00
67. 2915.50.00 Acid propionic, sarurile si esterii lui
68. 2916.15.00 Acizii oleic, linoleic sau linolenic, sarurile si esterii lor
69. 2916.19.30 Acid hexa-2, 4-dienoic (acid sorbic)
70. 2917.19.90 Acizi policarboxilici aciclici, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii si derivatii lor, altii decit cei de la poz. 2917.11.00 - 2917.19.10
71. 2917.39.90 Acizi policarboxilici aromatici, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii si derivatii lor, altii decit cei de la poz. 2917.31.00 - 2917.39.10
72. 2918.11.00 Acid lactic, sarurile si esterii lui
73. 2918.14.00 Acid citric
74. 2918.15.00 Sarurile si esterii acidului citric
75. 2918.30.00 Acizi carboxilici cu functie aldehida sau cetona, dar fara alte functii oxigenate, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii si derivatii lor
76. 2921.19.90 Monoamine aciclice si derivatii lor; sarurile acestora, altele decit cele de la poz. 2921.11.10-2921.19.30
77. 2921.21.00 Etilendiamina si sarurile acesteia
78. 2921.51.10 o-, m-, p- Fenilendiamina, diaminotoluen si derivatii lor halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati;
sarurile lor
79. 2921.51.90 o-, m-, p- Fenilendiamina, diaminotoluen si derivatii lor; sarurile lor, altele decit cele de la poz.
2921.51.10
80. 2921.59.00 o-, m-, p- Fenilendiamina, diaminotoluen si derivatii lor; sarurile lor, altele decit cele de la poz.
2921.51.10 - 2921.51.90
81. 2923.90.00 Saruri si hidroxizi cuaternari de amoniu; lecitine si alte fosfoaminolipide, altele decit cele de la poz.
2923.10.10 - 2923.20.00
82. 2924.10.00 Amine aciclice (inclusiv carbamati) si derivatii lor;
sarurile lor
83. 2924.21.00 Ureine si derivatii lor; sarurile lor
84. 2924.29.90 Amine ciclice (inclusiv carbamati) si derivatii lor;
sarurile lor, altele decit cele de la poz. 2924.21.00 2924.29.40
85. 2925.20.00 Imine si derivatii lor; sarurile lor
86. 2926.20.00 1-Cianoguanidina (Diciandiamida)
87. 2936.29.90 Vitamine si derivatii lor, neamestecate, altele decit cele de la poz. 2936.21.00 - 2936.29.30
88. 2937.21.00 Cortizon, hidrocortizon, prednison (dehidrocortizon) si prednisolon (dehidrohidrocortizon)
89. 2937.29.10 Acetat de cortizon sau hidrocortizon
90. 2937.91.00 Insulina si sarurile acesteia
91. 2937.92.00 Estrogeni si progestogeni
92. 2937.99.00 Hormoni naturali sau reprodusi prin sinteza; derivatii lor utilizati in principal ca hormoni; alti steroizi utilizati in principal ca hormoni, altii decit cei de la poz. 2937.10.10 - 2937.92.00
93. 2938.10.00 Rutozide (rutabion) si derivatii acestuia
94. 2939.10.00 Alcaloizi de opium si derivatii lor; sarurile acestora
95. 2939.21.90 Chinina si sarurile acesteia, altele decit cele de la poz. 2939.21.10
96. 2939.29.00 Alcaloizi de cincona si derivatii lor; sarurile acestora, altii decit cei de la poz. 2939.21.10-2939.21.90
97. 2939.30.00 Cafeina si sarurile acesteia
98. 2939.40.10 Efedrina si sarurile sale
99. 2939.50.10 Teofilina si aminofilina; sarurile lor
100. 2939.60.10 Ergometrina si sarurile sale
101. 2939.60.30 Ergotamina si sarurile sale
102. 2939.90.90 Alcaloizi vegetali naturali sau reprodusi prin sinteza, sarurile, eterii, esterii acestora si alti derivati, altii decit cei de la poz. 2939.10.00-2939.90.30
103. 2940.00.90 Zaharuri pure chimice, cu exceptia zaharozei, lactozei, maltozei, glucozei si fructozei (levuloza); eteri si esteri ai zaharurilor si sarurile acestora, altele de cit cele de la poz. 29.37, 29.38, 29.39 si 2940.00.10
104. 2941.10.00 Penicilina si derivatii acesteia cu o structura de acid penicilanic; sarurile acestora
105. 2941.30.00 Tetraciclina si derivatii acesteia; sarurile acestora
106. 2941.40.00 Cloramfenicol si derivatii acestuia, sarurile acestora
107. 2941.90.00 Antibiotice, altele decit cele de la poz. 2941.10.00 2941.50.00
108. 2942.00.00 Alti compusi organici
109. 3104.20.50 Cu un continut de potasiu apreciat in K2O cuprins intre 40% si 62% din greutatea produsului anhidru in stare uscata
110. 3812.30.20 Preparate antioxidante
111. 3817.10.50 Alchilbenzen linear
112. 3904.61.00 Politetrafluoretilena
113. 3912.31.00 Carboximetilceluloza si sarurile sale
114. 3912.39.90 Eteri de celuloza, altii decit cei de la poz.
3912.31.00 - 3912.39.10
115. 5201.00.10 Bumbac necardat, nepieptanat, hidrofil sau albit
116. 5201.00.90 Bumbac necardat, nepieptanat, altfel decit hidrofil sau albit
117. 7202.49.10 Ferocrom cu un continut de carbon de maximum 0,50% din greutate
118. 7202.49.50 Ferocrom cu un continut de carbon de peste 0,50%, dar maximum 0,5% din greutate
119. 7202.50.00 Ferosiliciu-crom
120. 7202.93.00 Feroniobiu
121. 7212.50.93 Acoperite cu aliaje de aluminiu-zinc
122. 7212.60.93 Produse laminate plate, din fier sau oteluri nealiate, de o latime mai mica de 600 mm, imbracate (in straturi) , altele decit cele de la poz. 7212.60.11-7212.60.91
123. 7220.20.91 Produse simplu laminate la rece din oteluri inoxidabile de o latime mai mica de 600 mm, cu o grosime care sa nu depaseasca 0,35 mm, cu un continut de nichel de 2,5% sau peste din greutate
124. 7224.10.00 Lingouri si alte forme primare
125. 7224.90.01 Produse semifabricate din oteluri rapide cu sectiunea transversala patrata sau dreptunghiulara, laminate la cald sau obtinute prin turnare continua, a caror latime este mai mica decit dublul grosimii
126. 7224.90.05 Produse semifabricate cu sectiunea transversala patrata sau dreptunghiulara, laminate la cald sau obtinute prin turnare continua, a caror latime este mai mica decit dublul grosimii, cu un continut de carbon de 0,7% sau mai putin, de 0,5% sau peste, dar pina la 1,2% inclusiv de mangan si de 0,6% sau peste, dar pina la 2,3% inclusiv de siliciu, din greutate: cu un continut de bor de 0,0008% sau peste din greutate, fara ca nici un alt element sa atinga nivelul minimal indicat la Nota 1 pct. f) la prezentul capitol
127. 7224.90.08 Produse semifabricate din alte oteluri aliate, altele decit cele de la poz. 7224.90.01 - 7224.90.05
128. 7224.90.31 Produse semifabricate laminate la cald sau obtinute prin turnare continua, cu un continut de carbon de 0,9% sau peste, dar pina la 1,15% inclusiv, din greutate, si un continut de crom de 0,5% sau peste, dar pina la 2% inclusiv, din greutate, si eventual un continut de molibden de maximum 0,5% din greutate
129. 7224.90.91 Produse semifabricate forjate cu sectiunea transversala circulara sau poligonala
130. 7607.11.90 Folii si benzi subtiri din aluminiu, fara suport, simplu laminate, cu o grosime de 0,021 mm sau peste, dar care nu depaseste 0,2 mm
131. 8405.10.00 Generatoare de gaz cu aer sau de gaz cu apa, cu sau fara epuratoarele lor; generatoare de acetilena si generatoare simple de gaz, prin procedeul cu apa, cu sau fara epuratoarele lor
132. 8405.90.00 Parti de generatoare de gaz cu aer sau cu apa, cu sau fara epuratoarele lor, generatoare de acetilena si generatoare similare de gaz, prin procedeul cu apa, cu sau fara epuratoarele lor
133. 9018.90.30 Rinichi artificiali
134. 9021.90.90 Articole si aparate ortopedice, inclusiv centurile si bandajele medico-chirurgicale si cirjele; atele, gutiere si alte articole si aparate pentru fracturi; proteze; aparate pentru facilitarea auzului la surzi si alte aparate care se poarta, se duc in mina sau se implanteaza in organism pentru compensarea unei deficiente sau infirmitati, altele decit cele de la poz.
9021.11.00 - 9021.90.10 ------------------------------------------------------------------------------Ordonanta va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 31 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 1 noiembrie 1994, cu respecatrea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR IOAN GAVRA -----------------------------


Vineri, 25 septembrie 2020, 01:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.