LEGE nr.145 din 31 decembrie 1994
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.62 din 24 august 1994 privind stabilirea unor facilitati pentru dezvoltarea sistemului de turism rural din zona montana, Delta Dunarii și litoralul Marii Negre
Textul actului publicat în M.Of. nr. 374/31 dec. 1994

LEGEA Nr. 145 din 31 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62 din 24 august 1994 privind stabilirea unor facilitati pentru dezvoltarea sistemului de turism rural in zona montana, Delta Dunarii si litoralul Marii Negre

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 31 decembrie 1994
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
ARTICOL UNIC Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 62 din 24 august 1994 privind stabilirea unor facilitati pentru dezvoltarea sistemului de turism rural din zona montana, Delta Dunarii si litoralul Marii Negre, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 245 din 30 august 1994, emisa in temeiul art. 1 lit. c) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, cu urmatoarele modificari:

1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - Pentru dezvoltarea turismului si promovarea initiativei private, statul roman sprijina persoanele fizice si asociatiile familiale, autorizate potrivit legii, care asigura servicii turistice in pensiuni sau ferme agroturistice situate in mediul rural din zona montana, Delta Dunarii si litoralul Marii Negre."
2. Articolul 2 litera g) va avea urmatorul cuprins:
"g) scutirea de la plata a impozitului pe venit pe o perioada de 10 ani a pensiunilor si fermelor agroturistice, care au ca obiect de activitate, inscris in autorizatia de functionare, servicii turistice."
3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - Pensiunile turistice sint structuri de primire pentru gazduire si servirea mesei, cu capacitate cuprinsa intre 3 si 20 de camere, functionind in locuintele cetatenilor sau in cladiri independente, care asigura in spatii special amenajate cazarea turistilor si servicii de pregatire si servire a mesei . Ferma argoturistica este o structura de primire pentru gazduirea si servirea mesei, cu capacitate de pina la 20 de camere, functionind in cadrul gospodariilor taranesti care asigura alimentatia turistilor cu produse proaspete din surse proprii si locale.
Autorizarea pentru constituirea de pensiuni turistice si ferme agroturistice se face de catre consiliile locale, in conditiile reglementarilor privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative ." Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 27 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 decembrie 1994, cu respecatrea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR ADRIAN NASTASE -------------------


Joi, 26 noiembrie 2020, 06:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.