HOTĂRÂRE nr.560 din 19 august 1994
privind organizarea și functionarea Agentiei Nationale de Presa "Rompres"
Textul actului publicat în M.Of. nr. 266/21 sep. 1994

HOTARIREA Nr. 560 din 19 august 1994 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa "Rompres"

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

aparuta in MONITORUL OFICIAL Nr. 266 din 21 septembrie 1994
Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
(1) Agentia Nationala de Presa "Rompres" - organ de specialitate al administratiei publice centrale, de interes national - asigura culegerea, redactarea si difuzarea informatiilor si fotografiilor de presa pentru informarea in masa, in tara si in strainatate, a diferitelor categorii de beneficiari, fara discriminari si cu respectarea deplinei obiectivitati, in cadrul general al asigurarii dreptului de informare.
(2) Cheltuielile de functionare si investitii ale Agentiei Nationale de Presa "Rompres" se finanteaza de la bugetul de stat.
(3) Agentia Nationala de Presa "Rompres", denumita prescurtat Rompres, are sediul in municipiul Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1.

ART. 2
Agentia Nationala de Presa "Rompres" are urmatoarele atributii principale:
(1) culege si furnizeaza informatii de presa privind actualitatea romaneasca si evenimentele internationale, pe care le difuzeaza, in limba romana sau in limbi de circulatie internationala pe baze contractuale, presei romane si straine, precum si altor categorii de beneficiari;
(2) asigura difuzarea comunicatelor oficiale, a altor relatari privind activitatea institutiilor publice, a partidelor si formatiunilor politice, a organizatiilor societatii civile etc.;
(3) presteaza, la cerere, contra cost, servicii specifice activitatii de informare in masa pentru diferite institutii, organe de presa ori persoane fizice din tara si strainatate;
(4) propune initierea si modificarea de acte normative in domeniul sau de activitate;
(5) stabileste, pe baza prevederilor legale, preturi si tarife pentru buletinele si publicatiile pe care le editeaza, pentru emisiunile sale de stiri si fotografice, precum si pentru celelalte servicii pe care le realizeaza;
(6) editeaza, in interesul valorificarii surselor documentare de care dispune, lucrari de interes larg sub forma de publicatii;
(7) efectueaza operatiuni de import-export, potrivit legislatiei in vigoare, pentru actiuni din domeniul sau de activitate.

ART. 3
Agentia Nationala de Presa "Rompres" are urmatoarele obligatii fundamentale:
(1) sa-si dezvolte si sa-si perfectioneze activitatea pentru a oferi, cu regularitate si fara intreruperi, beneficiarilor din tara si strainatate informatii exacte si impartiale;
(2) sa desfasoare intreaga activitate in afara oricaror influente sau consideratii de ordin ideologic, politic sau economic de natura sa compromita exactitatea si obiectivitatea informatiei difuzate.

ART. 4
Agentia Nationala de Presa "Rompres" administreaza si foloseste, in vederea indeplinirii atributiilor sale, spatii corespunzatoare, echipamente si instalatii proprii de receptionare, prelucrare, stocare si transmitere a fotografiilor, de telecomunicatii, de imprimare.

ART. 5
(1) In vederea indeplinirii atributiilor ce-i revin, Agentia Nationala de Presa "Rompres" este abilitata sa solicite informatii de presa de la institutiile si autoritatile publice centrale si locale.
(2) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si prefecturile au obligatia de a pune la dispozitia Agentiei Nationale de Presa "Rompres" datele si informatiile de presa referitoare la domeniul lor de activitate.
(3) Agentia Nationala de Presa "Rompres" colaboreaza cu Departamentul Informatiilor Publice al Guvernului, in vederea obtinerii unor informatii de presa operative si obiective referitoare la probleme actuale de interes national.
ART. 6 (1) Agentia Nationala de Presa "Rompres" este condusa de un director general numite de primul-ministru, asimilat ca nivel de salarizare cu functia de secretar de stat.
(2) Directorul general reprezinta Agentia Nationala de Presa "Rompres" in raposturile cu autoritatile si institutiile publice din tara, precum si in relatiile internationale.
(3) In exercitarea conducerii agentiei, directorul general emite ordine si instructiuni potrivit reglementarilor legale in vigoare.
(4) Pe linga directorul general functioneaza colegiul agentiei ca organ consultativ, numit prin ordin al directorului general.
(5) Directorul general al Agentiei Nationale de Presa "Rompres" este ordonator principal de credite.

ART. 7
(1) Numarul maxim de posturi din structura Agentiei Nationale de Presa "Rompres" este de 450, exclusiv directorul general. In numarul stabilit sint inclusi si corespondentii permanenti ai "Rompres" pentru fiecare judet din tara si pentru strainatate.
(2) In structura organizatorica a Agebtiei Nationale de Presa "Rompres" functioneaza directii generale, directii, servicii si birouri. Redactiile se organizeaza ca directii, oficiile, grupurile si secretariatul tehnic al agentiei cu servicii, iar sectiile ca birouri.
(3) Directiile generale sint conduse de cite un director general adjunct, iar Secretariatul general de agentie, de catre un secretar general, numiti de primul-ministru si asimilati ca nivel de salarizare cu functia de director prevazuta la pozitia 3 din anexa nr. 4 la Legea nr. 40/1991, republicata.
(4) Structura organizatorica a directiilor generale si a secretariatului general, atributiile si sarcinile personalului se stabilesc prin regulament de organizare si functionare, aprobat prin ordin al directorului general.

ART. 8
Raspunderea pentru continutul informatiilor de presa transmise beneficiarilor revine autorului, editorului sau, dupa caz, Agentiei Nationale de Presa "Rompres".

ART. 9
(1) Personalul din Agentia Nationala de Presa "Rompres" se bucura, pe durata indeplinirii functiei, de aceeasi protectie a legii ca si functionarul public.
(2) Personalul de specialitate care desfasoara activitati specifice de presa are drepturile si obligatiile rezultind din profesia de ziarist si se bucura, in aceasta calitate, de protectia legii.

ART. 10
Salariatii Agentiei Nationale de Presa "Rompres" nu pot desfasura activitati politice partizane.

ART. 11
Buna desfasurare a activitatii, ordinea si disciplina, obligatiile si drepturile salariatilor sint stabilite prin regulamentul de ordine interioara si contractul individual de munca. Prevederile acestora sint obligatorii pentru toti salariatii, precum si pentru cei care lucreaza ca delegati, detasati ori aflati in perioada de practica.

ART. 12
Structura organizatorica a Agentiei Nationale de Presa "Rompres" este prevazuta in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarire. Prin ordin al directorului general se pot organiza numai servicii si birouri, precum si colective temporare prevazute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.

ART. 13
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei hotariri, Hotarirea Guvernului nr. 742/1992, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.
(2) Incadrarea in numarul de posturi aprobat se face in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotariri.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
---------------Secretarul general al Guvernului, Viorel Hrebenciuc Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu p. Ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, Dorel Mustatea, secretar de stat ANEXA 1 Numarul maxim de posturi: 450 (exclusiv directorul general) AGENTIA NATIONALA DE PRESA "ROMPRES" D I R E C T O R G E N E R A L - SERVICIUL RESURSE UMANE - OFICIUL JURIDIC - CONTENCIOS - CONTROLUL FINANCIAR PROPRIU - DIRECTIA GENERALA ACTUALITATEA ROMANEASCA - DIRECTOR GENERAL ADJUNCT - REDACTIA INFORMATII CENTRALE - REDACTIA INFORMATII LOCALE -Inclusiv corespondentii judeteni - REDACTIA INFORMATII ECONOMICE - REDACTIA SPORT - REDACTIA SERVICII LA CERERE - REDACTIA TIPARITURI - SECRETARIATUL GENERAL DE AGENTIE - SECRETAR GENERAL (Director general adjunct) - DIRECTIA FINANCIARA - DIRECTIA TEHNICA - OFICIUL MARKETING - OFICIUL DE REALTII PUBLICE - GRUPUL DE RESTRUCTURARE - SECRETARIATUL TEHNIC AL AGENTIEI - DIRECTIA GENERALA ACTUALITATEA EXTERNA - DIRECTOR GENERAL ADJUNCT - REDACTIA INFORMATII EXTERNE -Inclusiv corespondentii in strainatate- REDACTIA INFORMATII PENTRU STRAINATATE - REDACTIA FOTO - REDACTIA BULETIBE TEMATICE - REDACTIA PUBLICATII DOCUMENTARE -------------------------


Duminică, 28 februarie 2021, 08:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.