ORDONANȚĂ nr.28 din 18 august 1995
privind acordarea facilitatilor fiscale pentru functionarea "Fondului Romano-American de Investitii"
Textul actului publicat în M.Of. nr. 196/29 aug. 1995

ORDONANTA Nr. 28 din 18 august 1995 privind acordarea facilitatilor fiscale pentru functionarea "Fondului RomanoAmerican de Investitii"

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 196 din 29 august 1995 In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutie si al art. 1 lit. b) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, avind in vedere caracterul nonprofit al "Fondului Romano-American de Investitii", persoana juridica americana de drept privat, tinind seama de faptul ca aceasta persoana juridica sprijina sectorul privat din Romania prin alocarea unui fond de 50 milioane dolari acordat Romaniei de catre Guvernul S.U.A., in baza acordului financiar incheiat de Agentia pentru Dezvoltare Internationala a S.U.A. cu "Fondul Romano-American de Investitii", Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

ART. 1
Filiala din Romania a "Fondului Romano-American de Investitii" (RomanianAmerican Entreprise Fund), sucursalele, reprezentantele si birourile acestuia beneficiaza, pe durata existentei sale si in conformitate cu actul de constituire, de scutire de la plata impozitelor si taxelor instituite de legislatia fiscala romana.

ART. 2
Personalul permanent de cetatenie S.U.A., rezident in Romania, angajat al persoanei juridice prevazute la art. 1, beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe salarii, a contributiei pentru asigurari sociale si a celei la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, de la plata altor contributii legate de activitatea salarizata, precum si de scutire de la plata obligatiilor fiscale aferente bunurilor de uz personal de orice natura aduse in Romania.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
--------------Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu Ministru de stat, presedintele Consiliului pentru Coordonare, Strategie si Reforma Economica, Mircea Cosea -----------------


Joi, 21 octombrie 2021, 07:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.