HOTĂRÂRE nr.460 din 27 iunie 1995
privind stabilirea preturilor minime, garantate, de achizitie și a primelor ce se acorda de la bugetul de stat la porcine și pasari vii livrate pentru industrializare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 132/30 iun. 1995

HOTARIRE Nr. 460 din 27 iunie 1995 privind stabilirea preturilor minime, garantate, de achizitie si a primelor ce se acorda de la bugetul de stat la porcine si pasari vii livrate pentru industrializare

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 132 din 30 iunie 1995 Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Preturile minime, garantate, de achizitie, precum si primele acordate de la bugetul de stat producatorilor agricoli pentru porcine si pasari vii livrate la fondul de consum pentru industrializare - declarate produse agricole de importanta nationala - sunt cele prevazute in anexa la prezenta hotarire.

ART. 2
Incepind cu data intrarii in vigoare a prezentei hotariri, prevederile Hotaririi Guvernului nr. 139/1994 referitoare la subventionarea dobinzilor aferente creditelor bancare acordate producatorilor agricoli se aplica numai in cazul efectivelor de pasari pentru oua.

ART. 3
Sumele aferente primelor cuvenite producatorilor agricoli, potrivit prezentei hotariri, se vor aloca din bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, aprobat pe anul 1995.

ART. 4
Normele privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii primelor de la bugetul de stat pentru porcine si pasari vii, aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 768/1994, se vor modifica in mod corespunzator.

ART. 5
La data intrarii in vigoare a prezentei hotariri se abroga anexa la Hotarirea Guvernului nr. 729/1994, precum si art. 2 din Hotarirea Guvernului nr.
768/1994.
p. PRIM - MINISTRU DAN MIRCEA POPESCU, ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale Contrasemneaza:
--------------Ministrul agriculturii si alimentatiei, Valeriu Tabara Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu ANEXA ----PRETURILE MINIME, GARANTATE, DE ACHIZITIE SI PRIMELE acordate de la bugetul de stat producatorilor agricoli pentru porci si pasari vii livrate pentru taiere - lei/kg viu -----------------------------------------------------------------------------Preturile minime, din care:
garantate, de achizitie prima de la (inclusiv prima) bugetul de stat -----------------------------------------------------------------------------
1. Porci pentru taiere STAS 12512-87 in greutate de:
- 90-100 kg viu 3.000 1.150 - 101-115 kg viu 3.100 1.150 - peste 115 kg viu 2.900 1.150 (inclusiv scroafe si vieri reconditionati)
2. Pasari vii pentru taiere STAS 6997-74 - pui de gaina si de curca 2.600 950 - gaini-cocosi si curci-curcani 2.500 950 ----------------------------------------------------------------------------------------


Joi, 02 decembrie 2021, 12:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.