HOTĂRÂRE nr.169 din 15 martie 1996
privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 1996
Textul actului publicat în M.Of. nr. 61/26 mar. 1996

HOTARIRE Nr. 169 din 15 martie 1996
privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 1996


EMITENT: GUVERNUL
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 61 din 26 martie 1996

In vederea aplicarii dispozitiilor art. 1 alin. 2 si ale art. 17 din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, precum si ale art. 3 pct. 10-12 din Hotarirea Guvernului nr. 476/1995 cu privire la functionarea Secretariatului national si a secretariatelor judetene pentru urmarirea aplicarii Legii nr. 55/1995, in temeiul art. 17 din Legea nr. 10/1991 privind finantele publice, Guvernul Romaniei hotaraste:


ART. 1

Se suplimenteaza bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 1996 cu suma de 3.570 milioane lei, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in vederea acoperirii cheltuielilor aferente realizarii actiunilor prevazute la art. 3 pct. 10-12 din Hotarirea Guvernului nr. 476/1995, la capitolul 51.01.05 "Cheltuieli pentru organele autoritatii executive - cheltuieli materiale si servicii".

ART. 2

Ministerul Finantelor este autorizat sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea art. 1 in structura bugetului de stat pe anul 1996.

ART. 3

Sumele ramase neachitate pina la 30 iunie 1996 se vor restitui de catre Secretariatul General al Guvernului la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
---------------
Ministru de stat, presedintele Consiliului pentru Coordonare, Strategie si Reforma Economica, Mircea Cosea Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu p. Secretarul general al Guvernului, Mihai Unghianu
------------------


Joi, 03 decembrie 2020, 15:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.