LEGE nr.54 din 21 iunie 1996
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.8/1996 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata, cu modificarile ulterioare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 134/27 iun. 1996

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.8 din 23 ianuarie 1996 pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, cu modificările ulterioare, emisă în temeiul art. 1 lit. b) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.21 din 30 ianuarie 1996, cu următoarele modificări și completări:

Articolul I punctul 2 se modifică și se completează după cum urmează:

"2. Articolul 7 litera g) va avea următorul cuprins:

g) invalizii de gradul I sau II cu drept de muncă, conform dispozițiilor legale, precum și persoanele handicapate încadrabile în gradul I sau II de invaliditate, definite potrivit Legii nr. 53/1992 privind protecția specială a persoanelor handicapate, numai pe baza certificatelor emise de comisiile de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, în condițiile prevăzute de lege, și prin care se atestă că invaliditatea nu îi împiedică în exercitarea profesiei sau a funcției.

Eliberarea certificatelor de atestare a stării de invaliditate sau de persoană handicapată se face numai de către comisiile de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă.

Scutirea de la plata impozitului se acordă numai pentru veniturile realizate de salariați la unitatea la care au funcția de bază.

Scutirile prevăzute la lit. d), e), g) și h) se acordă numai în limita unui venit lunar brut de până la 6 ori salariul de bază minim brut pe țară. În situația în care această limită este depășită, impozitul se calculează la suma totală din care se deduce impozitul aferent celor 6 salarii minime brute pe țară.”

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 aprilie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
IOAN GAVRA

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 10 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
ION SOLCANU

București, 21 iunie 1996.
Nr. 54.


Joi, 02 decembrie 2021, 06:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.