DECRET nr.393 din 20 decembrie 1995
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.44/1995 privind imbunatatirea impunerii activităților producatoare de venit din
Textul actului publicat în M.Of. nr. 297/27 dec. 1995

În temeiul art. 77 alin. (1) și al art. 99 alin. (1) din Constituția României,

Președintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/1995 privind îmbunătățirea impunerii activităților producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere și din lucrări literare, de artă și științifice și se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

București, 20 decembrie 1995.
Nr. 393.


Vineri, 21 ianuarie 2022, 06:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.