LEGE nr.137 din 29 iunie 1998
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/1998 privind majorarea salariilor personalului din unitățile sanitare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 241/2 iul. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.34 din 30 ianuarie 1998 privind majorarea salariilor personalului din unitățile sanitare, emisă în temeiul art. 1 lit. e) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.43 din 30 ianuarie 1998, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

"Ordonanță privind majorarea salariilor personalului din unitățile sanitare și din unitățile de asistență socială"

2. Articolul unic, care devine articolul 1, va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 februarie 1998, se majorează cu 25% salariile de bază ale personalului din unitățile sanitare și din unitățile de asistență socială, stabilite în funcție de coeficienții de ierarhizare prevăzuți în anexa nr. V/2 la Ordonanța Guvernului nr.39/1994 privind stabilirea unor coeficienți de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.182 din 8 august 1996, și de valoarea coeficientului de ierarhizare 1,000, care este de 358.900 lei.

(2) Începând cu data de 1 iulie 1998, salariile de bază ale personalului prevăzut la alin. (1) se majorează cu încă 10%.

(3) De majorarea prevăzută la alin. (1) beneficiază și personalul din unitățile sanitare și din unitățile de asistență socială, al cărui salariu de bază este stabilit în funcție de coeficienții de ierarhizare prevăzuți în anexele nr. V/3-V/6 sau nr. V/8-V/12 din Ordonanța Guvernului nr.39/1994, republicată."

3. După articolul 1 se introduce articolul 11 cu următorul cuprins:

"Art. 11. - Personalul care are titlul științific de doctor și își desfășoară activitatea în unități sanitare sau de asistență socială, în domeniul pentru care a obținut acest titlu, beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 10 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

PREȘEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

București, 29 iunie 1998.
Nr. 137.


Duminică, 20 octombrie 2019, 22:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.