LEGE nr.179 din 9 octombrie 1998
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/1997 privind acordarea unor facilități agenților economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral
Textul actului publicat în M.Of. nr. 389/14 oct. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.11 din 4 august 1997 privind acordarea unor facilități agenților economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral, emisă în temeiul art. 1 lit. h) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.185 din 5 august 1997, cu următoarea modificare:

1. Articolul 1 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 17 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările ulterioare, agenții economici din domeniul transporturilor, cu capital integral sau majoritar de stat, indiferent de forma de organizare, pot scoate din funcțiune mijloace fixe neamortizate integral, uzate fizic și moral, în condițiile prezentei ordonanțe."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VASILE LUPU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 10 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ULM SPINEANU

București, 9 octombrie 1998.
Nr. 179.


Luni, 24 ianuarie 2022, 18:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.