LEGE nr.209 din 13 noiembrie 1998
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.90/1998 privind măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Textul actului publicat în M.Of. nr. 432/16 noi. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.90 din 26 august 1998 privind măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, emisă în temeiul art. 1 pct. 2 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.316 din 27 august 1998, cu următoarea modificare:

- Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Se aprobă prelungirea până la 31 decembrie 1999 a termenului de finalizare a acțiunilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, și finanțarea acțiunilor aferente aplicării acesteia din fondurile alocate cu această destinație Ministerului Agriculturii și Alimentației, prin legile anuale ale bugetului de stat."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 22 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
PAULA IVĂNESCU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 12 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

București, 13 noiembrie 1998.
Nr. 209.


Sâmbătă, 19 octombrie 2019, 17:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.